Esztergom

Category: Esztergom

Our Blessed Lady and St Adalbert Cathedral (Basilica) - Esztergom

Category: Esztergom

The Esztergom Basilica is the largest church in Hungary. The emblematic building on Castle Hill in Esztergom, the great cathedral known informally as the Esztergom Basilica, is Hungary's highest ranking church. The inscription on the main facade, CAPUT, MATER ET MAGISTRA ECCLESIARUM HUNGARIAE, also refers to this: Head, Mother and Teacher of the Hungarian Churches. The 100-metre-high basilica was built between 1822 and 1869 and its consecration took place in 1856. It also houses the world's largest altarpiece painted on canvas.The cathedral's crypt is the eternal burial site of the Archbishops of Esztergom. Sándor Rudnay, who began construction of the ecclesiastical church complex rests here, but there are also medieval and early-modern tombs belonging to the former cathedral. János Vitéz (John Vitéz de Zredna), King Matthias's educator and chancellor, was also returned here as well as the tomb of Cardinal Archbishop Dénes Széchy, who crowned three kings.The collection of liturgical gold and textile objects on the first floor of the basilica represents outstanding artistic and cultural history and is considered something special in Europe. The coronation oath cross has been preserved here for centuries and was used to swear in the kings of Hungary during their coronation ceremonies.The basilica's left chapel is the 16th-century Bakócz Chapel, the pearl of Renaissance architecture in Hungary and the pilgrimage site of the Castle Madonna. Visitable spaces: church, crypt, treasury, panorama room, dome lookout and bell towerServices: holy mass, theology sessions, guided tours, museum education, concerts and other events, devotional shop and gift shop Address: 2500 Esztergom, Szent István tér 1.The basilica's kermesses (patronal festivals): 23 April and 15 AugustAdoration: 1 January and 31 AugustFurther information:2501 Esztergom, Pf.: 133.+36 33 402 354, fax: +36 33 402 353ebazilika##kukac##gmail.comwww.bazilika-esztergom.hu

Category: Esztergom

Királyi Vár

Category: Esztergom

Esztergom és a város közepén álló Várhegy páratlan kilátást nyújt. A Várhegy történelme magába sűríti Magyarország történelmét is. 971 táján került a fejedelmi trónra Géza, aki az esztergomi várhegyet választotta szálláshelyéül. Itt született István király. István Király idején a vár a király legfontosabb székhelyévé válik. A XI. század első évtizedében, a magyar egyházszervezet kialakításakor az érsek székhelyül ugyancsak az esztergomi várat, a várhegy északi részét kapja. Könyves Kálmán idejétől kezdve, a XII. század végéig Esztergom jelentősége ismét megnő, állandóan királyi székhelyként szerepel. Megfordul itt többek között III. Konrád német császár, VII. Lajos francia király és I. (Barbarossa) Frigyes német császár is. III. Béla idején újjáépült a királyi palota. 1198-ban Imre király lemond a várról az érsek javára. Ekkor indul meg az a folyamat, amelynek során Esztergom királyi székhelyből érseki várossá alakul. 1241-42-ben a tatárok a királyi várost elpusztították. Ennek nyomán 1249-ben IV. Béla a várhegy jól védhetőnek bizonyult falai közé telepíti a királyi város polgárságát, ugyanekkor végleg lemond a királyi palota használatáról az érsek javára. A XIV. század elején az Árpád-ház kihalása után bekövetkezett trónutódlási harcokban a vár is sokat szenvedett. Vitéz János (1465-1472) kezdte meg a reneszánsz érseki palota kiépítését a középkori királyi palota átalakításával, amelyet Bakócz Tamás (1497-1521) és Szathmáry György (1521-1524) érsek is folytat. 1543-ban a vár a török kezére került. 1683-ban a töröktől való visszafoglalás után, majd nem sokkal később 1706-ban, amikor Rákóczi kurucai veszik be, újabb ostromokat és károkat szenved a vár. 1761-ben Mária Terézia visszaadja a várat Barkóczy Ferenc érseknek (1761-1765). 1934-1938 között került sor a királyi palota romjainak feltárására. Újabb feltárásokra és helyreállításra az 1960-as években került sor. Ma a Magyar Nemzeti Múzeum filiáléjaként, mint Vármúzeum várja az érdeklődőket.

Category: Esztergom

Barokk belváros – Széchenyi tér és környezete

Category: Esztergom

A Széchenyi tér, Esztergom város közel 10 000 négyzetméteres főtere, amely eredetileg a középkori, majd a barokk város piactere volt. Az épületek zöme műemlék.A török kiűzése után elsőként ez a terület népesült be újra. A teret övező, többségében barokk, klasszicista és romantikus épületeket a város leggazdagabb kereskedői építették. Mai neve Esztergom Város Tanácsának 1860. évi döntése alapján született, és azóta viseli Széchenyi István nevét.2006-ban teljesen átépült a Széchenyi tér. Az átalakítás után a főtérről kitiltották a gépjárműforgalmat, porfír kőből életfa mintázatot alakítottak ki az új burkolatban. Több épület új, vendéglátói funkciót kapott. Elkészült az úgynevezett Ister-kút, ami egy öt női alakból álló szökőkút. A szobrok Párkányi-Raab Péter alkotásai. A városháza elé két medencében egy-egy szökőkutat állítottak, és két megemelt növényágyat alakítottak ki. A turisztikailag kiemelkedő épületek, mint a Takarékpénztár, a Bíróság, a Posta, a Városháza díszkivilágítást kaptak, és a térről ingyenes Wi-Fi internet is elérhető. 2007 februárjában kilenc padot helyeztek el a téren, aminek alapját 2-2 kőből faragott, egyenként 300 kilogrammos oroszlán adja.A tér keleti oldalán a Rákóczi tértől, a valahai patikától (Széchenyi tér 25., barokk sarokház, ahol patika működött közel 200 évig, ma pedig pálinkaház) a postáig haladva láthatjuk: a romantikus stílusban átépített barokk palotát a Széchenyi tér 23-as szám alatt, a volt Takarékpénztárt a 21-es szám alatt, az 1802-ben épült 19-es számú házat, a 15-ös sz. Pozzi-házat, a klasszicista 13-as sz. épületet, az Ister-kutat, a 7-es sz. Gróh-házat (a város egyetlen rokokó épülete), az 5-ös historizáló épületet, a 3-as számú romantikus saroképületet (Posta).A teret a Városháza épülete zárja le a postaépületére merőlegesen.A Széchenyi tér másik oldala, a nyugati oldal ugyancsak számos műemlék épületnek ad helyet: 19. század elején klasszicizáló stílusban átépített 4-es sz. ház, barokk eredetű kéttengelyes lakóház 6-os számmal, klasszicizáló 10-es sz. földszintes lakóépület, klasszicista 12-es számmal ellátott ún. Frey-ház, földszintes 14-es sz. historizáló lakóház, 18-20-as sz. historizáló stílusú ház a 19. század elejéről, 22-es számmal az 1903-ban épült bírósági épület, klasszicizáló 24-es számozású úgynevezett Kollár (Koller) ház, historizáló stílusú 26-os számú épület (valahai Kereskedelmi és Iparbank székháza).

Category: Esztergom

A Kis-Duna Sétány és a védett Platánfasor

Category: Esztergom

A Kis-Duna sétány Esztergom Királyi városrészén halad a észak-déli irányba egészen a Vízivárosig, a Duna Prímás-szigeti mellékága mellett. A sétány a Kis-Duna jobb partján található, a Királyi városrész nyugati határa. A Gesztenye fasorral együtt fogják közre a Prímás-szigeti mellékágat. A sétány köti össze a város turisztikai szempontból legfontosabb területeit, a történelmi Esztergomot a Széchenyi térrel és a Vízivárost a bazilikával és Várheggyel. 1913-ban ültették a ma is meghatározó platánsort. A vízivárosi szakaszon található a középkori eredetű Mattyasovszky (vagy Hévíz)-bástya, valamint egy török eredetű fürdő romjai. A sétány északi végénél egy méter magasan még látszik a középkori várfal, amire a mai Szent Erzsébet Iskola épült. A falba beleágyazott ágyúgolyók mai napig megtalálhatók.

Category: Esztergom

Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Category: Esztergom

Cím: Esztergom, Kölcsey utca 2.Honlap: www.dunamuzeum.huA Duna Múzeum 2001-ben az Év Múzeuma kitüntető címet nyerte el. 2003-ban megkapta az Európai Múzeum Fórum különdíját, 2005-ben Családbarát Múzeum, 2009-ben pedig Látogatóbarát Múzeum díjat kapott.A múzeum vizeink történetének, a vízügyi szakma írott és tárgyi emlékeinek, jeles művelőinek dokumentumait gyűjti egybe és mutatja be. A kiállítás főbb tematikai egységei: a víz fizikai és kémiai tulajdonságai, vízszabályozások, árvizek, árvízvédelem, a magyar térképészet históriája, a vízellátás-csatornázás története, egyetemes és magyar technikai és vízügyi kronológia. Gyermekek részére játszószobát is kialakítottak, ahol a víz fizikai törvényeit (zsilip, kút, szivattyú, vízikerék, hullámzások, örvénylések keltése, stb.) ismerhetik meg.A múzeum sokszínű gyűjteményébe enged bepillantást a 2014-ben nyílt Látványtár. A mérnöki műszerek, különböző vízemelők, hajók és malmok makettjei, a folyószabályozásokhoz készült régi és újabb térképek mellett Széchenyi István útlevele is megtekinthető itt, a képeslapgyűjteményben pedig a világ ismert és kevésbé ismert vizes tájairól származó üdvözletek között digitális formában böngészhetnek az érdeklődők. A múzeumi gyűjtemény felfedezését, a muzeológusi munka örömeinek és nehézségeinek megismerését érintőképernyők, táblagépek és más multimédiás eszközök segítik.

Category: Esztergom

Keresztény Múzeum

Category: Esztergom

Cím: Esztergom, Mindszenty tér 2.Honlap: www.keresztenymuzeum.huAz esztergomi Keresztény Múzeum Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye, amely több évszázad európai és magyarországi emlékeit őrzi. Képtárának magyar, olasz, németalföldi, német és osztrák anyaga révén az ország harmadik legjelentősebb festészeti gyűjteményeként ismert, amely szorosan követi a budapesti Szépművészeti Múzeumot és a Magyar Nemzeti Galériát. A Keresztény Múzeum gyűjteménye sokoldalúságával is kitűnik. A későközépkori művészet itt őrzött alkotásai mellett – köztük Kolozsvári Tamás Kálvária-oltára, a garamszentbenedeki Úrkoporsó és MS Mester Passióképei – jelentős az újkori festészeti gyűjtemény, valamint a rendkívül gazdag iparművészeti és a több mint 5000 lapot számláló grafikai gyűjtemény is.A Keresztény Múzeum állandó kiállítása a Prímási Palota második emeletén tekinthető meg.Az állandó kiállításon bemutatott gyűjtemények:-  magyar, német és osztrák későgótikus festészet és szobrászat (15-16. sz.)-  olasz festészet (13-18. sz.)-  magyar, osztrák és német barokk festészet (17-18. sz.)-  németalföldi festészet (15-16. sz.)-  falikárpitok (15-20. sz.)-  ikongyűjtemény és orthodox fémművesség (16-20. sz.)-  az iparművészeti gyűjtemény legszebb darabjai: ötvösművek, elefántcsont-faragványok, órák, szelencék, kerámiák üvegfestmények, keleti csomózott szőnyegek (12-20. sz.)Földszinti kiállítótermeiben a Keresztény Múzeum az 1980-as évek óta rendszeresen rendez időszaki kiállításokat is.

Category: Esztergom

Uzicseli Hadzsi Ibrahim Dzsámi

Category: Esztergom

Cím: Esztergom, Berényi Zsigmond u.18.Honlap: www.esztergomidzsami.huA 400 éves egykori török imaház ma múzeumként működik. Az épület Esztergom városának egyik legmozgalmasabb időszakából származik, ez az egykori Török Birodalom központjától észak-nyugati irányban található legtávolabbi megmaradt és felújított dzsámi.Az esztergomi török uralom 130 éves ideje alatt (1543-1595 és 1605-1683), az 1600-as évek első felében épült az épület, amelyhez ma Magyarországon nincs hasonló. Az alapos kutatásnak és a szakszerű helyreállításnak köszönhetően ma az épületet szinte teljesen régi fényében láthatjuk.A múzeum nemcsak az érdekes épületet igyekszik bemutatni a látogatóknak, hanem Esztergom török-kori történetét is kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az egykori imatér pedig ma időszakos kiállításoknak ad otthont, a legkülönbözőbb témákban. Ezen felül rendszeresen tudományos illetve művészeti előadásokat rendezünk a Víziváros északi részén álló, csodálatos akusztikával rendelkező épületben.Egyedülállóvá teszi az épületet, hogy valószínűleg már a török-korban egyfajta látványosság volt, köszönhetően a helyszínhez fűződő jeles eseménynek. 1543-ban ugyanis a városfal vízivárosi szakaszán lévő Kicsi kapun jutott be az első három török szpáhi Szulejmán szultán seregéből az esztergomi várba, aminek köszönhetően először került török kézre Esztergom (1543-1595). Erre Szulejmán szultán halála után is emlékeztek, minden valószínűség szerint ezért állítottak neki emléktáblát a Kicsi kapu fölé az 1600-as évek első felében, és ezért tisztelegtek a hódítás emléke előtt a kapu fölé épült dzsámival.

Category: Esztergom

St Michael’s Church - Esztergom

Category: Esztergom

The building known as the Rác (Serb) Church by the locals is a monument adorning the city’s main street. Until 1910 the Serb Orthodox and now the Greek Catholic church, this was once the site of the Johannite hospice and then some small churches. In the 1700s, the Serbs built a new stone church in honour of St Michael and Archangel St Gabriel. The Baroque-style church is a building with a tower on its facade and a single nave, set back from the street. The icons were made in 16th and 17th century Balkan and Byzantine style, the frieze with apostles dates back to 1740. After Esztergom’s Serbian population died out, the church’s furnishings and its rare so-called low-iconostasis became part of the Serbian Ecclesiastical Art and Science Museum in Szentendre. The building complex came into the possession of the Greek Catholic Church in 2000 and has since been beautifully renovated. There are 18th century tombs and crosses standing near the church.In the basement, you can see the remains of the former Johannite church. Address: 2500Esztergom, Kossuth u. 60.Kermesse (patronal festival): 11 August Further information: (33) 631-681, 30/3166345 kapcsolat@gorkatesztergom.hu

Category: Esztergom

St Peter and St Paul Parish Church (Inner City Parish Church)

Category: Esztergom

The one-towered church, also known as the Old Church, was built between 1757 and 1762. It has an incredibly beautiful oak door and carved benches. After the basilica, it is the second largest church in Esztergom and the third largest in the county. Its tower is 70 metres high. Its predecessor was the parish of St Peter, which was already mentioned 1294. In 1756 Buda master builder Ignác Oratsek was entrusted with the construction of the church. Prince-Primate Ferenc Barkóczy consecrated the huge, monumental, Baroque church in 1762. The approximately 990 m2 building has been the scene of significant religious events in the city. Its furnishings have been continuously enriched over time. The high altarpiece is the work of János Vaszary. The St John of Nepomuk statue located in the church’s curtain is a monument dating from the 18th century. The chaplain of the monument was, for a short time, Ottokár Prohászka.The parish offers accommodation possibilities for pilgrims. Address: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 12. Further information: Parish2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3.20/775-2841, 33/898-124sztpeterespal@egomnet.huhttp://belvarosiesztergom.hu

Category: Esztergom

Franciscan (St Anne) Church - Esztergom

Category: Esztergom

St Anne’s Church and Monastery are the city’s earliest Baroque architectural monuments.The Franciscan church was partly built on the remains of an earlier church named after the medieval Helping Virgin Mary. The Franciscan order was already present in Esztergom in the 1220s, before the death of St Francis of Assisi. King Béla IV was buried in the church they built. Construction work on a new church, still standing today, to replace the earlier destroyed building began in 1700. It only gained its current form, however, in 1886 when its tower was built. There are three statues of saints in the statue niches on its facade: St Francis of Assisi, St Anne with the baby Mary and St Anthony of Padua. The church was completely renovated in 1989-1990 and the monastery underwent continuous expansion and renovation until 1999. The latter building houses the Ladislaus Pelbárt of Timişoara Franciscan Grammar School and Boarding School.Address: 2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.Kermesse (patronal festival): 26 JuneAdoration: 28 March and 7 December Further information:Parish2500 Esztergom, Bottyán János u. 10.(33) 510-290, 414-300/124esztergom-lelk@ofm.huhttp://franka-egom.ofm.hu

Category: Esztergom

St Thomas Becket Chapel (Our Lady of Sorrows Chapel) - Esztergom

Category: Esztergom

Szenttamás (St Thomas) is one of the districts of Esztergom. It was an independent community prior to 1895 and took its name from Thomas Becket, Archbishop of Canterbury. A thermal bath was established by Queen Anne of Antioch at the thermal springs rising from the foot of St Thomas Hill to the north of old Esztergom. This was probably the first public bath in Hungary.A Baroque-style Calvary leads to the chapel on the top of St Thomas Hill. The six-station way’s buildings consist of coloured reliefs carved in stone and coloured wooden sculptures. The Baroque-style Calvary was built in 1781 while the Classicist Calvary chapel was built in 1823. The 41m2 chapel, which houses a relic of St Thomas, was built by János Benyovszky, titular bishop and cannon, in the honour of Our Lady of the Sorrows. The wooden-columned, rectangular chapel with triangulate vaulting has a small tower on its facade. The monumental Calvary statue group in front of it dates from 1781 and stood on Castle Hill before the basilica was built. Address: Esztergom-SzenttamáshegyKermesse (patronal festival): 15 SeptemberFurther information: Parish2500 Esztergom, Mindszenty tér 3.33/413-878vizivaros@egomnet.hu

Category: Esztergom

Víziváros St Ignatius of Loyola Parish Church - Esztergom

Category: Esztergom

The Víziváros parish church is located on Mindszenty tér, the main square of Víziváros (Watertown), next to the Primate’s Palace. Built in the first half of the 18th century by the Jesuits in the honour of St Ignatius of Loyola, the Baroque church served temporarily as a cathedral between 1820 and 1856.The listed church is a significant memorial to Hungarian Baroque architecture originating from Italy. The forward-curved facade is straddled by two towers and there is a statue of St Ignatius of Loyola at the top of the arched gable. The church has a single nave and a floor area of 399 m²; the nave and sanctuary have surbased spherical vaulting. The main altarpiece dates from 1737 and is the work of Martino Altomonte; it depicts the glorification and miracles of St Ignatius. There is a listed statue of Mary opposite the church’s entrance, which was created in 1740 to commemorate the previous year’s plague.

Category: Esztergom

Our Blessed Lady and St Adalbert Cathedral (Basilica)

Category: Esztergom

The Esztergom Basilica is the largest church in Hungary. The emblematic building on Castle Hill in Esztergom, the great cathedral known informally as the Esztergom Basilica, is Hungary’s highest ranking church. The inscription on the main facade, CAPUT, MATER ET MAGISTRA ECCLESIARUM HUNGARIAE, also refers to this: Head, Mother and Teacher of the Hungarian Churches. The 100-metre-high basilica was built between 1822 and 1869 and its consecration took place in 1856. It also houses the world’s largest altarpiece painted on canvas. The cathedral’s crypt is the eternal burial site of the Archbishops of Esztergom. Sándor Rudnay, who began construction of the ecclesiastical church complex rests here, but there are also medieval and early-modern tombs belonging to the former cathedral. János Vitéz (John Vitéz de Zredna), King Matthias’s educator and chancellor, was also returned here as well as the tomb of Cardinal Archbishop Dénes Széchy, who crowned three kings.The collection of liturgical gold and textile objects on the first floor of the basilica represents outstanding artistic and cultural history and is considered something special in Europe. The coronation oath cross has been preserved here for centuries and was used to swear in the kings of Hungary during their coronation ceremonies.The basilica’s left chapel is the 16th-century Bakócz Chapel, the pearl of Renaissance architecture in Hungary and the pilgrimage site of the Castle Madonna.