Skalica

Kategória : Skalica

Kostol sv.Františka Xaver

Kategória : Skalica

História jezuitského kostola siaha do rokov 1693, kedy bol položený základný kameň nielen kostola, ale i školy a kolégia. Výstavba trvala takmer tridsať rokov. Zasvätený je Františkovi Xaverskému. Jezuiti založili v Skalici strednú školu. Pre veľký počet rehoľníkov a študentov bola povýšená na kolégium. V roku 1724 kostol zasiahol požiar. O päťdesiat rokov z mesta odišli jezuiti, kostol prevzali na krátku dobu paulíni. V minulosti bolo v kostole pôvodne osem oltárov. Zachoval sa však iba hlavný oltár s obrazom, na ktorom je vyobrazený František Xaverský spolu so sochami svätého Petra a svätého Pavla. Obraz patróna patrí medzi najväčšie obrazy na Slovensku s rozmermi 3,5x6,5 metra. Pochádza z polovice 18. storočia a autor obrazu je neznámy. Kostol dlho chátral a mnohé časti interiéru boli odnesené do iných kostolov. Zachoval sa iba spomínaný hlavný oltár, freska v bočnej kaplnky Panny Márie. Kostol v roku 2011 prešiel úplnou rekonštrukciou, ktorá bola zároveň najrozsiahlejšia rekonštrukcia v histórii mesta Skalica. Zrenovovaný bol exteriér, ale i interiér kostola. Dňa 27. novembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kostola. Týmto dňom sa začína ďalšia etapa kostola ako kultúrno-spoločenského centra v Skalici. Kostol má unikátnu akustiku, ktorá je zároveň najlepšou akustikou v strednej Európe. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dokonca kostolu udelilo ocenenie Kultúrna pamiatka roka 2011. Kostol patrí k majetkom mesta a neslúži na bohoslužobné účely.  Zdroj: http://www.regionzahorie.sk/jezuitsky-kostol-skalica-akustika  Kontaktné informácie: Adresa: Škarniclovská 100/1, 909 01 Skalica Telefón: +421 34 664 53 41 e-mail: tik@mesto.skalica.sk web: http://www.tikskalica.sk

Kategória : Skalica

Kaplnka sv. Juraja (rotunda)

Kategória : Skalica

Symbolom histórie mesta je jeho najstaršia pamiatka románska Rotunda svätého Juraja. Stojí na významnom historickom mieste, v blízkosti pôvodného ranostredovekého hrádku, na mieste ktorého postavili v roku 1823 Kalváriu. Na vývoji rotundy sa odzrkadlili zásadné historické míľniky, ktoré formovali i mesto. Pôvodná románska stavba bola plocho zastropená, značne nižšia od dnešného stavu. Obdobie povýšenia na slobodné kráľovské mesto bolo i dobou rozsiahlej prestavby rotundy, ktorá bola začlenená ako strážna veža do mestského opevnenia. Objekt bol navýšený o jedno poschodie, pričom, spodné naďalej slúžilo sakrálnym účelom. Stopy blahobytu a najväčšieho rozvoja mesta v období baroka sa odrazili i na rotunde. Prišlo k výmene kupoly s laternou, k rozšíreniu vstupného portálu, výmene okien a vbudovaniu krypty. Vzácne sú nástenné maľby v rotunde, ktoré pochádzajú z konca 15. storočia. Znázorňujú dva výjavy z legendy o svätom Jurajovi, ktorému je objekt zasvätený a doplnené sú erbami mesta Skalice a rodu Zápoľských. V interiéri sa nachádza expozícia, ktorá bližšie sprístupňuje históriu vzácnej a ojedinelej pamiatky. Zdroj: http://www.tikskalica.sk/evt_file.php?file=1283  Kontaktné informácie: Adresa: Potočná 209, 909 01, Skalica Telefón: +421 34 664 53 41 e-mail: tik@mesto.skalica.sk web: http://www.tikskalica.sk