Tematické trasy

  • 1. Krisztus követése
  • 2. Po stopách Marie
  • 3. Po ceste svätých
  • 4. Stredoveké kostoly a kláštory
  • 5. Pamiatka a prítomnosť reholí
  • 6. Cesta Martina Luthera
  • 7. Cesta Jána Kálvina
  • 8. Židovské pamiatky