Šaštín-Stráže

Kategória : Šaštín-Stráže

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie (pavlíni, farský)

Kategória : Šaštín-Stráže

Život Šaštína-Stráží je úzko spätý s národnou svätyňou, bazilikou (basilica minor) Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej patrónky Slovenska. Jej pôvod siaha až do roku 1736, kedy začali terajšiu baziliku stavať podľa plánov Mateja Vépiho aj spolu priľahlým kláštorom rehoľníci svätého Pavla - pavlíni. Dnes je kláštor a bazilika v správe saleziánskej rehole. Počas pútí, najmä na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (Turíce) a Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej (15. septembra), mesto a baziliku navštívi niekoľko desiatok tisíc pútnikov. Pútnici však prichádzajú počas celého roka, a to nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, najmä susedných krajín. Bazilika je úzko spätá so sochou Sedembolestnej Panny Márie z roku 1564, ktorej uctievanie povolil v roku 1732 arcibiskup Imrich Esterházy. Jedná sa o neskorogotickú podunajskú prácu neznámeho autora. Je umiestnená na neskorobarokovom oltári a stala sa základom pre tzv. šaštínsky typ piet. Maliarska výzdoba baziliky nesie rukopis Jeana Josepha Chamanta a Lukáša Krakera. Zdroj:  https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/bazilika-panny-marie-sedembolestnej/   Kontaktné informácie: Adresa: Národná svätyňa Bazilika Sedembolestnej Panny Márie Kláštorné námestie 1295 908 41 Šaštín-Stráže Poverený pastoráciou pútnického miesta: P. Ondrej Kentoš OSPPE Tel - pevná linka: +421 34 6941 502 E-mail: spravca@bazilika.sk Informačné centrum: Vybavuje prihlasovanie pútí (jednotlivci, farnosti, školy, spoločenstvá) Centrum funguje každý pracovný deň: 9.00 - 12.00 Tel - pevná linka: +421 34 6542 111 Tel - mobil: 0903/160 904 E-mail: pute@bazilika.sk Web: http://bazilika.sk/