Šamorín

Kategória : Šamorín

Synagóga

Kategória : Šamorín

Šamorínska synagóga bola postavená v roku 1912. Pri jej stavbe uplatnila židovská cirkevná obec nielen architektonické prvky romantického štýlu ale aj motívy Blízkeho východu. Okná synagógy boli zdobené farebným sklom. Jej vnútorný priestor je kombináciou viacerých architektonických štýlov, čo charakterizovalo viaceré stavby tohto obdobia. Balkón, miesto určené na sedenie žien, rozdeľuje vnútorný priestor na dve časti. Po holokauste bola synagóga nevyužitá, čo súviselo s dramatickým poklesom počtu členov tohto cirkevného spolku. Okrem 2-3 rodín boli odvlečení zo Šamorína všetci Židia. Od roku 1996 však svitlo na lepšie časy a začala sa nová éra života synagógy. Vďaka organizácii At Home Gallery dnes slúži ako výstavná sieň umeleckých diel a príležitostná koncertná sála. Zdroj: https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/samorinska-synagoga/ Kontaktné informácie:Súčasné využitie: kultúra, vzdelávanie, turizmusAdresa: At Home Gallery, Mliečňanská 6, 93 101 ŠamorínTelefón: 0903-255 681, (031) 562 7999e-mail: athome@stonline.skweb: www.athomegallery.org

Kategória : Šamorín

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kategória : Šamorín

Klasicistický kostol z roku 1778. Upravený bol v roku 1927. Kostol je jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavaným chórom, krytá pruskou klenbou. Fasádu má hladkú. Štíhla veža je vstavaná do štítového priečelia, členená lizénovým rámom a krytá ihlancom.Hlavný oltár s predstavanou menzou a závesným obrazom Nanebovzatia Panny Márie z prvej polovice 19. storočia. Kazateľnica bola klasicistická z roku 1778.Arnold Ipolyi, známy znalec architektonických pamiatok Žitného ostrova napísal o jurovskom kostole: „Jurová (Bratislavská župa), pôvodne nazývaná György-Soka-, Suka- alebo Sika, je z dokumentov známa od 1253. Cirkevné zápisnice o návštevách z Baky – keďže patrila predtým k farnosti v Bake – uvádzajú, že kostol v Jurovej bol v roku 1519 vysvätený miestodržiteľom biskupa Epiphania a arcibiskupa Bakácsa. Je teda pravdepodobné, že vtedajší jurovský kostol bol postavený pôvodne v gotickom štýle. K tejto staršej, prebudovanej stavbe sa pripojila novšia loď. Zaujímavosťou o výstavbe tohto kostola je legenda, ktorú spomína Karcsay (časopis Új Magy. Muz. Ročník 1852, str. 769), ktorá hovorí o tom, že bol na svoje terajšie miesto postavený anjelmi; táto črta sa spomína aj v súvislosti s inými, hlavne pútnikmi navštevovanými kostolmi. Jurová bola jedným z rodových sídiel grófov Erdődi Pálffy, rodov Erős a Katona.V roku 1755 kostol zväčšili a bola vybudovaná aj veža. Západnú časť kostola v roku 1788 zbúrali a namiesto nej postavili novú. Novú budovu vysvätil v roku 1808 Péter Ürményi. Titulom kostola je Nanebovzatie Panny Márie. Zdroj: Arcibiskupský úrad, Trnavská arcidiecéza_________Literatúra:Guntherová, Alžbeta et al: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967www.jurova.sk (12.10.2015) Kontaktné informácie:Adresa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jurová, Jurová 1, 930 09 Trstená na OstroveTelefón: 031/5597 495e-mail: farnost.jurova@abu.sk