Jelka

Kategória : Jelka

Rímskokatolícky kostol Svätého Jána Krstiteľa

Kategória : Jelka

Náboženská obec vznikla v 13. storočí a písané matriky má z roku 1732. Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka „Rímskokatolícky kostol Svätého Jána Krstiteľa v Jelke", zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 24/1, je výškovou dominantou obce Jelka, situovanou na miernej vyvýšenie v katastrálnom území Jelka obce Jelka. Barokový kostol s románskym jadrom so zachovanou románskou apsidou a neorománskym transeptom je nositeľom pamiatkových hodnôt: urbanistickej hodnoty, architektonickej hodnoty, výtvarnej hodnoty, hodnoty veku a starobylosti, hodnoty historického dokumentu a hodnoty funkcie.Najstaršia a historicky najhodnotnejšia časť objektu je románska apsida s konchou, datovaná do 3. štvrtiny 13. storočia, ktorá bola svätyňou pôvodného stredovekého kostola. Na vnútorných stenách apsidy sa zachovala gotická maliarska výzdoba pravdepodobne z 1. polovice 14. storočia.V rokoch 1747-1756 kostol prešiel významnou barokovou prestavbou, bolo dobudované mohutné jednolodie zaklenuté šesťbokou stúpajúcou klenbou. V rámci novodobej prestavby v roku 1921 bol vybudovaný transept s krížovými klenbami z južnej a severnej strany svätyne. Po neorománskej prestavbe sa z exteriérovej strany zachoval pôvodný barokový výraz lode. V interiéri sa nachádza pôvodný barokový hlavný oltár zo 17. storočia s významnou výtvarnou hodnotou. Zdroj: Arcibiskupský úrad, Trnavská arcidiecéza Kontaktné informácie:Adresa: Kostolná 693/14, 925 23 JelkaTelefón: +421 907 176 914e-mail: farajelka@gmail.comweb: https://rkjelka.sk/sk/