Holíč

Kategória : Holíč

Gotický kostol Božského srdca Ježišovho

Kategória : Holíč

Kostol bol vybudovaný v roku 1397 v gotickom štýle za vlády Stibora zo Stiboríc, ktorý získal hradné panstvo od kráľa Žigmunda. Prešiel rôznymi úpravami a bol striedavo zasvätený sv. Martinovi a Božskému srdcu Ježišovmu. Je jednoloďový, zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Koncom 17. storočia bol barokovo upravený a doplnený vežou. Barokový hlavný oltár je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu a bočné oltáre Panne Márii a sv. Martinovi. Na chóre sa nachádza orgán so šiestimi mutáciami. Staré zvony kostola skončili počas 1. svet. vojny v zlievarňach. Tie dnešné boli inštalované 25. mája 1924. Lavice v sanktuáriu a lustre z brúseného skla pochádzajú zo zámockej kaplnky Holíčskeho zámku. Pôvodná kaplnka  vznikla ako románsky kostolík, ktorý dal pravdepodobne i názov mestečku. Holíč sa v dobových prameňoch spomína ako Alba Ecclessia, Weisskirchen, čiže Biely kostol. Archeologickým prieskumom bol zistený ešte starší kamenný objekt, takže sa jedná v základoch o najstaršiu stavebnú pamiatku v meste. V tesnej blízkosti Gotického kostola sa nachádza  Loretánska kaplnka, ktorá slúžila v nepokojnom 16. storočí ako pravoslávny kostol a bol v nej pochovaný aj jeden z najznámejších šľachticov Peter Bakič. Dnešný barokový výzor získala v 18. storočí., v rozmedzí rokov 1727 – 1779. V súčasnosti je bez interiérového vybavenia a nie je sprístupnená verejnosti.  Zdroj: Mesto Holíč  Kontaktné informácie: Adresa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč, Nám. sv. Martina 2, 908 51 Holíč Telefón: 034-6682214 e-mail: faraholic@faraholic.sk

Kategória : Holíč

Farský kostol sv. Martina (premonštári)

Kategória : Holíč

Kostol sv. Martina (sídlo: Námestie sv. Martina) - je barokovo-klasicistická stavba postavená podľa projektov J.N. Jadota v rokoch 1752 až 1755. Pôvodne bol vybudovaný spolu s priľahlým komplexom budov ako kláštorný kostol rehole Kapucínov. V období Jozefínskych reforiem bol kláštor zrušený. Kostol je jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskými klenbami. Vnútorné zariadenie je barokovo-klasicistické, zväčša pôvodné z druhej polovice 18. storočia. Od roku 1755 je farským kostolom a v roku 1786 na základe rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa Jozefa Batthyányiho sa stal farským kostolom s povolenou zmenou jeho zasvätenia sv. Martinovi. V súčasnosti kostol a kláštor spravuje rehoľa premonštrátov. Kláštor je pristavaný k východnej strane kostola a má štvorcový pôdorys s dvorom v strede. Miestnosti v dvojpodlažnej stavbe sú zaklenuté pruskými a zrkadlovými klenbami. Nad vstupom je orgánový chór, posadený na troch arkádových pilieroch. V bočnej kaplnke Panny Márie je oltár Piety. Holíčska baroková plastika patrí k najcennejším umeleckým dielam svojho druhu v strednej Európe. Súsošie má vyše 300 rokov. Na západnej stene je kazateľnica prístupná z lode schodmi v hrúbke muriva. V stredovej osi kostola je hlavný oltár zasvätený sv. Martinovi a po bokoch dva bočné oltáre zasvätené sv. J. Nepomuckému a sv. Antonovi Paduánskemu. Zo staršieho farského kostola bola do Kostola sv. Martina z liturgických dôvodov prevezená kamenná krstiteľnica.  Zdroj: Mesto Holíč