Borský Mikuláš

Kategória : Borský Mikuláš

Kaplnka Sv. Mária Magdaléna

Kategória : Borský Mikuláš

Na najvyššom bode Záhorskej nížiny (296,9 m. n. m.) na pieskovom vŕšku čiastočne zalesnenom pahorku nad osadou Habany sa nachádza pôvodne pútnické miesto s kaplnkou. Kaplnku svätej Márie Magdalény dal v roku 1668 postaviť Imrich Czobor, no začiatkom 18. storočia bola zničená za Rákociho povstania. Dnešná neoklasicistická kaplnka bola postavená koncom 19. storočia. Pri kaplnke sa v minulosti zastavovali náboženské procesie, ktoré išli pešo z Trnavy na púte do Šaštína. Kaplnku viac krát vykradli a poškodili vandali. V súčasnosti sa púť ku kaplnke koná v nedeľu okolo sviatku sv. Márie Magdalény – 22. júla. Zdroj: http://www.putnickemiesta.sk Kontaktné informácie:Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Borský Mikuláš, Cintorínska 421, Borský MikulášTelefón: 034/65 95 292Mail: borsky-mikulas@ba.ecclesia.sk