Vének

Kategória : Vének

Kostol sv. Jána Nepomuckého

Kategória : Vének

Prvú zmienku o obci Vének nájdeme v listine z r. 1093 vydanej sv. Ladislavom kráľom. Miestna cirkev je fíliou farnosti v Pannonhalma. Podunajská obec dlhé stáročia zásobovala rybami kuchyňu arciopátstva. Mimoriadne významný bol v minulosti lov vyzy. Starý kostol postavili v r. 1733 pri cintoríne. Táto budova bola zbúraná na konci 19. stor. Súčasný kostol vysvätili v r. 1906. Jeho oltárny obraz zobrazuje sv. Jána Nepomuckého mučeníka v spoločnosti anjelov, autorom diela je László Patay. Interiér zdobí aj pôvodný oltárny obraz starého kostola zavesený na stene. Organ kostola je chránenou kultúrnou pamiatkou. Pri kostole nájdeme budovu starej fary a školy, ktorá je v súčasnosti majetkom dediny. V obci sú dodnes živé mnohé cirkevné sviatky a náboženské tradície ako napr. posviacka domov, hodypri príležitosti sviatku patróna kostola, eucharistická procesia pri príležitosti slávnosti Božieho tela, každoročne v marci sa tu koná aj pešia púť po hrádzi Mošonského Dunaja až k milostivého obrazu Plačúcej Panny Márie v meste Ráb (Győr). V obci sa narodil jezuitský kňaz, „apoštol katolíckej publicistiky“ Béla Bangha, jeho rodný dom je označený pamätnou tabuľou. Návštevníci koncovej obce si ako prvý a posledný dojem odnesú obraz sochy sv. Jána Nepomuckého, ktorá stojí na kraji dediny.