Vásárosfalu

Kategória : Vásárosfalu

Evanjelický kostol

Kategória : Vásárosfalu

Uhorský snem v r. 1681 povolil protestantom v každej stolici postaviť dva tzv. artikulárne kostoly pre potreby náboženského života, v Šopronskej stolici týmito miestami boli obce Nemeskér a Vadosfa. Odvtedy evanjelici z Vásárosfalu navštevovali bohoslužby v obci Vadosfa, neskôr, po roku 1827 v obci Beled. V r. 1874 v obci dokončili stavbu evanjelickej školy, táto budova v dňoch sviatkov slúžila aj ako modlitebňa. Pred budovou postavili aj zvonicu. Na väčšom zvone nájdeme nápis: „Na pamiatku padlých evanj. hrdinov svetovej vojny dala uliať Evanj. cirkevná obec vo Vásárosfalu z verejnej zbierky.“ Na menšom je nápis: „Pamiatke môjho padlého syna Gyulu venuje János Mátis s manželkou Teréziou Edviovou 1921.“Na mieste zbúranej modlitebne postavili evanjelický kostol podľa plánov architekta Dávida Józsu. Moderný svätostánok slúži veriacim v obci Vásárosfalu od r. 2019.

Kategória : Vásárosfalu

Kostol Sv. Trojice

Kategória : Vásárosfalu

Obec sa prvýkrát objavuje v listine z r. 1381, vtedy ešte pod názvom Németfalu. V stredoveku bola majetkom rodiny Oslovcov, neskôr ju dostalo premonštrátske prepoštstvo v Csorne.Malá dedinka dlho nemala vlastný kostol, veriaci navštevovali nedeľňajšie bohoslužby na druhom brehu rieky Ráb, predovšetkým v obci Pápóc, prípadne chodili do bližších kostolov v obciach Beled, Páli alebo Rábakecöl.Podľa schematizmu diecézy katolícky kostolík s rozlohou 60 m2 bol postavený v r. 1714 a v r. 1733 už mal drevený strop. Vežu dostavali v r. 1907. Kostolné lavice z 18. stor. vraj pôvodne boli súčasťou mobiliáru kostola v Kenyeri. Oltárny obraz vo svätyni zobrazuje Sv. Trojicu, pri maľbe stoja drevené barokové sochy sv. Pavla apoštola v ruke s mečom a sv. Petra apoštola s kľúčom. Pred kostolom sa nachádza kamenný kríž postavený v r. 1880.