Újkér

Kategória : Újkér

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Kategória : Újkér

Barokový kostol z 18. stor. bol rozšírený v r. 1873 prístavbou krížnej lode a novej svätyne. Na neogotickom hlavnom oltári sa nachádza obraz Mihálya Kovácsa z r. 1883, ktorý zobrazuje mystické zásnuby sv. Kataríny. Z bohatej sochárskej výzdoby kostola si pozornosť zasluhujú dve rokokové diela (postavy dobrého pastiera a sv. Vendelína). Reliéfy na kazateľnici zobrazujú postavy štyroch evanjelistov a Ježiša-Rozsievača, na klenbe vidíme portréty svätých z rodu Arpádovcov (sv. Štefana, sv. Ladislava, sv. Alžbety, sv. Margity).Za návštevu stojí aj stredoveký kostol do r. 1950 samostatnej dedinky Felszopor, ktorý sa nachádza v 1,5 km vzdialenosti a ukrýva pozoruhodný oltárny obraz Nanebovstúpenie Pána.