Tényő

Kategória : Tényő

Evanjelický kostol

Kategória : Tényő

Kostol stojí neďaleko centra obce, na vyvýšenine nazývanej Vrch Pána. Bol postavený v 19. storočí, kým vežu s dvoma zvonmi pristavali v r. 1925. Oltárny obraz skromného svätostánku zachytáva postavy modliaceho sa Ježiša, anjela s kalichom a spiacich apoštolov.Kazateľnicu zdobí stará okrúhla tabuľa s maľovaným citátom z Biblie. Kostol a okolité budovy spravuje malá cirkevná obec. V jednej z nich pred druhou svetovou vojnou fungovala cirkevná škola.

Kategória : Tényő

Kostol navštívenia Panny Márie

Kategória : Tényő

Barokový kostol bol postavený v r. 1753 a neskôr prestavaný v duchu historizujúceho romantizmu. Jeho fasádu zdobí veža s lomenou strechou. Loď kostola s rovným stropom oddeľuje od svätyne triumfálny oblúk. Zadnú stenu svätyne zdobí celoplošná maľba imitujúca neogotickú oltárnu stavbu. V centre diela rakúskeho maliara A. Flöscha z r. 1886 vidíme obraz s názvom Návšteva Panny Márie, na ľavej a pravej strane stoja postavy sv. Benedikta a sv. Martina. Pozornosť si zasluhujú aj zastavenia krížovej cesty, moderný organ, bohato vyrezávaná krstiteľnica a stropná maľba symbolizujúca Božského Otca.V záhrade kostola stojí baroková socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1780, nájdeme tu aj kamenný kríž a pamätník svätej koruny.