Tápszentmiklós

Kategória : Tápszentmiklós

Kostol reformovanej cirkvi

Kategória : Tápszentmiklós

Obyvatelia dediny sa zoznámili s učením reformácie už okolo roku 1530. Po mnohých ťažkostiach sa výstavba kostola začala až v r. 1825. Svätostánok bol vysvätený o desať rokov neskôr, v r. 1835. Sieňový kostol v interiéri má rovný strop,  na pokrývanie strechy použili drevené šindle. Najprv bola postavená drevená zvonica s malým zvonom odliatym v r. 1816. Veža s geometricky zvláštne tvarovanou strešnou konštrukciou je situovaná pred rovinou hlavnej fasády, s ktorou ju spája oblúkový múr s barokovým tvarom. Objemná a geometricky zložitá strecha veže má drevenú konštrukciu pokrytú plechovými tabuľami. Kazateľnica pochádza z r. 1851. V západnej a východnej časti lode stojí chór s uzavretým spodným priestorom, tu umiestnené lavice stoja na zvyšujúcej sa podlahe. Steny a strop sú pokryté smrekovým profilom. Stôl Pána a krstiteľnica sú umiestnené uprostred kostola, organ stojí na vyvýšenom pódiu.

Kategória : Tápszentmiklós

Kostol sv. Jána Nepomuckého

Kategória : Tápszentmiklós

Rímskokatolícky kostol bol postavený v r. 1751 - 1768 v barokovom slohu, v r. 1930 k nemu pristavali bočnú loď. Najcharakteristickejším prvkom stavby je veža výrazne vystupujúca z priečelia. Vyrezávaná kazateľnica zo sedemdesiatych rokov 18. storočia. Olejomaľba na barokovom hlavnom oltári zobrazuje patróna kostola sv. Jána Nepomuckého: stojí na oblakoch, zrak upriamuje do nebies, pri nohe má anjela s krížom v ruke, okolo neho sa nachádzajú putti. Obraz hlavného oltára bol opravený v r. 1881. Priečelie kostola a pomník prvej svetovej vojny na kostolnom vrchu boli zrekonštruované v r. 2015. Stavba je kultúrnou pamiatkou.