Táp

Kategória : Táp

Kalvária

Kategória : Táp

Na vrchu Kalvárie, nad rímskokatolíckym Kostolom Sv. Trojice stáli drevené kríže už na začiatku 19. storočia, tie sa však časom zničili. Nové kríže vyhotovil miestny tesársky majster so synmi, korpusy na krížoch namaľoval miestny všemajster Tibor Hatos. Na svahu od kostola na kopec bola vytvorená „serpentínová “ promenáda, pri ktorej sú postavené reliéfy znázorňujúce jednotlivé zastavenia krížovej cesty. Diela pochádzajú z dielne drevorezbára Károlya Schreinera. Areál bol zrevitalizovaný zásluhou solidarity miestnych katolíkov a kalvínov, ktorí tu spoločne postavili kríže a vysadili rastliny. Slávnostné požehnanie vrchu Kalvárie sa konalo 28. marca 2015. Z vrchu s krížmi pred návštevníkmi a pútnikmi sa otvára prekrásna panoráma okolitého kraja. 

Kategória : Táp

Kostol reformovanej cirkvi

Kategória : Táp

Kalvíni zriadili školu v obci Táp už v r. 1629. V celej diecéze bola vtedy už len jedna ďalšia škola, a to v meste Pápa. Ustupujúce turecké vojská po neúspešnom obliehaní Viedne v r. 1683 dedinu spustošili a vyplienili aj kostol, ktorý bol  znovu postavený v r. 1691. V r. 1700 kostol zabrali jezuiti a vyhnali kazateľa Jánosa Újváriho. Sloboda náboženského vyznania v lokálnych pomeroch absentovala až do r. 1784. Za tie desaťročia veriaci navštevovali reformované bohoslužby v obci Réde. Kalvínski obyvatelia obce Táp sa pustili do výstavby súčasného kostola v r. 1784. Močaristý pozemok bolo treba upraviť, muselo sa priviezť niekoľko sto vozov zeminy. Kostol otvorili pred veriacimi 4. decembra 1785. Veža bola pristavaná v r. 1827. Cirkevná obec umiestnila v kostole pamätné tabule pripomínajúce 400. a 500. výročie reformácie (v r. 1917 a 2017). 

Kategória : Táp

Kostol Sv. Trojice

Kategória : Táp

Pamiatkovo chránený kostol bol postavený na starodávnych základoch, sakrálna stavba tu stála už v 14. storočí. Barokový kostol získal svoju dnešnú podobu v r. 1764. Na barokovom hlavnom oltári nájdeme obraz Sv. Trojice (Otca, Syna, Ducha svätého), vedľa neho stoja sochy sv. Štefana a sv. Imricha. Pozornosť si zasluhuje aj kazateľnica a bočný oltár. Fresky kostola v r. 1933 zreštauroval Antal Borsa, v r. 1993 Zoltán Závory. Nad chórom vidíme výjav z Betlehema, na strope pokrstenie Ježiša v Jordánu, klenbu svätyne zdobí obraz nanebovstúpenia. Socha Panny Márie v areáli kostola je začiatkom krížovej cesty, ktorá vedie na vrch Kalvárie.