Szil

Kategória : Szil

sochy na verejných priestranstvách a výstava Sakralita

Kategória : Szil

Obec sa pýši početnými dielami na verejných priestranstvách, spomedzi nich rozhodne stoja za povšimnutie sochy Svätej Trojice, sv. Vendelína, sv. Michala, sv. Štefana, sv. Alžbety a sv. Floriána. Pri cestách vedúcich do dediny a v okolí dvoch kostolov stoja kamenné kríže. Na vysokom cimburí szilského kostola, naľavo a napravo od veže stoja sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Barbory. Nad hlavný portál kostola umiestnili výjav po vzkriesení, pri vchode nájdeme reliéf zobrazujúci staviteľa kostola, farára Vinceho Csigiho. V areáli kostola narazíme na sochu Panny Márie s malým sediacim Ježiškom v náručí. Na poschodí bývalej školy bola zrekonštruovaná kaplnka sestier, ktoré tu slúžili a vyučovali dievčatá v prvej polovine 20. storočia. V susedných priestoroch si návštevníci môžu pozrieť výstavu Sakralita.

Kategória : Szil

Kostol narodenia Panny Márie (Kistata)

Kategória : Szil

Podľa kanonickej vizitácie z r. 1696 - 1697 „v dedinke, ktorá patrí do szilskej farnosti, v maličkej zvoničke visí malý zvon“. Skutočne malý kostol obce Kistata má len 75 m2 a postavili ho v r. 1836. Centrálnou postavou oltárneho obrazu je sv. Anna v lone s novorodenou Máriou. Vedľa nej stoja ženy nápomocné pri pôrode so stuhou s nápisom „Meno Panny je Mária“. Mužské postavy v pozadí zvedavo dívajú cez okno. Jeden z nich je pravdepodobne otec, sv. Joachim. Zhora  sledujú udalosť obyvatelia otvorených nebies. Na bočných paneloch jednoduchej kazateľnice nájdeme farebné obrazy na drevenej doske zobrazujúce sv. Petra s kľúčmi a sv. Pavla s mečom. Tretí obraz na kazateľnici zobrazuje symboly troch božských cností (viery, nádeje, lásky) v ruženci: kríž, kotvu a srdce v plameni. Autorom stropných obrazov je Zoltán Závory, ktorý sem umiestnil symboly Ducha svätého a eucharistie.

Kategória : Szil

Kostol poslednej večere

Kategória : Szil

Sv. Štefan kráľ v r. 1037 daroval opátstvu v obci Bakonybél všetky „výnosy pochádzajúce z trhov usporiadaných v Szile“. Veriaci, ktorí chodili do prvého  kostola obce zasväteného sv. Václavovi, platili desiatok prepoštovi premonštrátov v Csorne. Szil bol od konca 15. storočia považovaný za mestečko a zároveň bol jedným z najľudnatejších sídel v rámci majetku rodu Kanizsayovcov, Nádasdyovcov, neskôr Esterházyovcov. Starý Kostol všetkých svätých bol zbúraný v r. 1890. Uplynulo len sedem mesiacov, kým bol postavený nový kostol pod dozorom farára Vinceho Csigiho. Monumentálny neorománsky kostol vznikol podľa plánov Jozefa Ulleina a vysvätil ho biskup Ján Zalka 12. októbra 1890. Na hlavnom oltári sa nachádza socha Ježiša, dielo šopronského kamenára Karla Hilda. Výjavy z evanjelií, ktoré zdobia bočné steny, a víťazný oblúk namaľoval József Samodai v r. 1964. Oproti kazateľnici, na pilieri, v skrinke so stĺpmi a baldachýnom stojí socha Panny Márie, tzv. Mária z hája, ktorú podľa miestnej tradície našli v susednej obci Kistata, v trstinovom háji pri potoku Linkó v r. 1777. Pri vchode nájdeme obraz sv. Márie Goretti, jeho autorom je výtvarníčka Masa Feszty.