Szany

Kategória : Szany

Kostol povýšenia sv. Kríža

Kategória : Szany

Nie náhodou je trojloďový kostol dominantou obce: táto unikátna stavba, ktorá je centrom miestneho náboženského života, bola zapísaná do Registra hodnôt Rábsko-mošonsko-šopronskej župy.Hlavnú loď barokového kostola dal postaviť rábsky biskup František Zichy v r. 1767. Biskup János Zalka (jeho erb nájdeme nad vchodom) v r. 1867 nariadil zvýšenie veže a budovu rozšíril o bočné lode, v ich nárožiach postavili aj dve menšie vežičky. Centrálne situovanú vežu vysokú 46 m a nárožné veže spájajú krídla s cimburím zdobené polkruhovým vlysom. Na fasáde budovy nájdeme dve tabule s menným zoznamom 140 obetí prvej svetovej vojny. Vyrezávané lavice, bohato zdobená oltárna stavba a kazateľnica zdobená postavami sv. Petra a sv. Pavla pochádzajú z 18. stor. Obraz na hlavnom oltári - Povýšenie sv. Kríža - namaľoval Ludwig Beyfuss v r. 1855. Nástenné maľby kostola pochádzajú z r. 1928, ich autormi sú József Pandúr a Antal Borsa, kým stropná maľba je dielom Istvána Takácsa z r. 1962 - 1963.

Kategória : Szany

Kaplnka sv. Anny

Kategória : Szany

Podľa miestnej legendy istý chudobný človek v zasneženom januári zbieral v chotári drevo a popri tom sa modlil, keď zrazu počul hlas anjela a videl jasné svetlo. Nasledujúc znamenia, našiel bútľavú planú hrušku celú rozkvitnutú. Opis zázračnej udalosti poslali aj pápežovi, podľa ktorého „hruška symbolizuje sv. Annu a jej kvety Pannu Máriu“. Strom neskôr vyvalila víchrica, no pri jej koreňoch vyvieral prameň, ktorý sa aj v súčasnosti využíva ako studňa. Kaplnka bola postavená v r. 1753, práce v r. 1870 opisoval György Gitzy nasledovne: „Všetky potrebné veci na výstavbu, drevo, vápno, tehly aj posledné klince nosili na stavbu skupiny mladých aj starých dedinčanov v rukách, pri tom sa okolím niesla ich modlitba aj zvučne znejúci spev." V r. 1901 kaplnku rozšírili, vtedy vznikla aj vitráž s postavami sv. Štefana a Patrónky Uhorska. Vo svätyni nájdeme milostivý obraz, ktorý zobrazuje sv. Annu, sv. Joachima a mladú Pannu Máriu. Neogotická kaplnka, ktorá v r. 1920 získala zvon a v r. 1959 sochu sv. Jána, je známym pútnickým miestom regiónu Rábaköz. V kaplnke sa konajú tradičné podujatia ako napr. odpustky na sviatok sv. Anny a májové litánie, ale sú tu vítané aj ďalšie spoločenské akcie (rodinné dni, župné poľovnícke dni s omšou sv. Huberta).