Sopronnémeti

Kategória : Sopronnémeti

Kostol sv. Ondreja

Kategória : Sopronnémeti

Prvý známy kostol, o ktorom nájdeme zmienky aj v listinách, bol vysvätený v r. 1379. Podobne ako súčasný katolícky kostol, ktorý bol postavený v r. 1717, bol zasvätený sv. Ondrejovi. Hody sa však konajú na sviatok menín Panny Márie. Zmena patróna kostola je zjavná aj vo svätyni. Pôvodný oltárny obraz so sv. Ondrejom dnes zdobí bočnú stenu, na jeho miesto dali unikátne zobrazenie Panny Márie. Výmena sa pravdepodobne udiala v r. 1905. Ottó Baditz vtedy namaľoval nový oltárny obraz, ktorý zobrazuje Pannu Máriu so svätou korunou. Patrónka Uhorska nie je umiestnená na nebesách, ale stojí na zemi, a tak víta malého Ježiša, ktorý ju pozdravuje obrovskou kyticou. Pri obraze stoja sochy sv. Štefana a sv.Ladislava, nad ním sa nachádza maľba so Sv. Trojicou medzi dvoma sochami biskupov. Bočnú stenu svätyne zdobí maľba z r. 1778, tá zobrazuje Máriu a malého Ježiša obklopeného puttami, kvetmi, holubmi a citátmi z litánie. Posledná modlitba latinského textu je prosbou o ochranu Uhorska. Na zvone z r. 1925 nájdeme modlitbu za užšiu domovinu:„Bože, nech Tvoj syn ochraňuje našu obec!“

Kategória : Sopronnémeti

Evanjelický kostol

Kategória : Sopronnémeti

Veža kostola bola postavená v r. 1902 - 1906. Mala dva zvony, väčší bol zrekvirovaný a roztavený v r. 1915. Po prvej svetovej vojne veriaci dali odliať nový zvon, ktorý bol posvätený 12. augusta 1923. Na ňom je uvedený nasledovný text: „Oplakávajúc mŕtvych, budiac živých, kážem: ja som vzkriesenie a život."Miestna evanjelická cirkev prijala uznesenie o výstavbe kostola 23. mája 1993. Plány pripravil architekt Tamás Nagy, nositeľ Yblovej ceny. Základný kameň položili 16. októbra 1994 v rámci vizitácie biskupa sprevádzanej hodmi bratskej lásky. Vysviacka kostola sa konala 21. septembra 1997. Za kostolom v r. 2017 bol vytvorený pamätný park s rozlohou približne 1200 m2.