Sopronkövesd

Kategória : Sopronkövesd

Kaplnka sv. Ladislava

Kategória : Sopronkövesd

Kaplnka sa nachádza v blízkosti dediny, na viničnom vrchu známom ako Stará hora, odkiaľ sa otvára krásny výhľad na okolitú krajinu až po mohutnú vodnú hladinu Neziderského jazera. Z vinohradov pochádza kvalitné miestne hrozno a víno, preteká tu aj potok.Kaplnka má niekoľko storočnú históriu; dala ju postaviť rodina Dongóovcov v prvej pol. 18. stor. Pôvodne skromnú drobnú sakrálnu stavbu s valenou klenbou niekoľkokrát prestavali a priečelie doplnili malou vežičkou napodobňujúcou štýl gotiky. Viditeľné sú zásahy predovšetkým z posledného obdobia.Kaplnka je otvorená výhradne v dňoch bohoslužby, jej interiér môžeme prezrieť cez sklenené dvere zaistené mrežami.

Kategória : Sopronkövesd

Kostol narodenia Panny Márie

Kategória : Sopronkövesd

Prvú písomnú zmienku o kostole nájdeme v listine z r. 1430. Z r. 1631 sú známe evanjelické vizitácie, ale v r. 1644 ho už zase spomínajú ako katolícky kostol. Svätostánok, ktorý bol zasvätený narodeniu blahoslavenej Panny Márie, v r. 1806 prešiel rozsiahlou prestavbou v duchu klasicizmu. Hlavnú loď pokrýva česká klenba s mierne plochou kupolou. Má užšiu svätyňu, chór je podoprený dvoma mohutnými piliermi. Väčšina mobiliáru pochádza z konca 18. stor. Hlavný oltár vyrobili v r. 1929. Oltárny obraz zachytáva výjav narodenia Márie: v pozadí vidíme sv. Annu odpočívajúcu na posteli, v popredí stojí Joachim s príbuznými a novorodencom, nad ich skupinou je namaľovaná postava Pána v sprievode anjela. Vedľa maľby stoja barokové sochy sv. Štefana a sv. Ladislava. Súsošie na bočnom oltári je tvorené krížom a postavami Panny Márie, sv. Jána a Márie Magdalény. Na zábradlí kazateľnice vidíme Ježiša so samaritánkou pri studni.