Sarród

Kategória : Sarród

Kostol sv. Štefana mučeníka

Kategória : Sarród

Dnešná podoba kostola, postavená v roku 1752, je výsledkom rozšírenia a stavby veže z roku 1846. Pred fasádou bola postavená vstupná hala, veža je pokrytá kamennou prilbou. Organ na toskánskych stĺpoch bol vyhotovený v roku 1782 v ateliéri Fülöpa Königa v Soprone. Oltár zobrazujúci kameňovanie mučeníka sv. Štefana maľoval v roku 1911 Károly Dodek, žijúci v Újbánye v župe Bars. Na obraze z názvom Kráľovnej ruženec - visiaceho na bočnej stene svätyne - zobrazuje Máriu a dieťa Ježiš, pred nimi kľačí sv. Dominik a sv. Margareta z dynastie Arpádovcov. Dva pozlátené reliéfy barokovej kazateľnice zobrazujú svätého Františka s vtákmi a rozsievača Ježiša. Obraz z Palerma, na ktorom je zobrazená svätá Rozália s ružovým vencom, si veriaci veľmi uctia. Najstaršou z verejných sakrálnych pamiatok je socha sľubu postavená v roku 1717, na pamiatku Panny Márie a troch pomocných svätcov (Sebestyén, Rókus, Rozália), bola stavaná ako výraz vďačnosti za ukončenie moru. Pieta z 18. storočia je replikou sochy Sasvár na Felvidéku, zobrazujúc Máriu sediacu vedľa kríža a Ježiša mŕtveho v lone s korunovanou hlavou. V roku 1882 rodina Élő nechala postaviť stĺp Márie, vedľa stĺpa so sochami patrónov (Anna a Jozef).

Kategória : Sarród

Kaplnka sv. Františka z Assisi

Kategória : Sarród

Myšlienku postaviť kaplnku navrhla miestna mládež po návrate domov z Katolíckeho svetového stretnutia mládeže v Kolíne v roku 2005. Kaplnka bola postavená za podpory a solidaritou viacerých ľudí, s nezištnou prácou miestnych obyvateľov. Kaplnka zdobená umeleckými dielami z umeleckého tábora „Józsefa Ferencza” zo Sarród bola zasvätená v októbri 2007. Kaplnka postavená na počesť svätého Františka z Assisi, patróna zvierat a prírodného prostredia, je súčasťou cesty Márie. V roku 2018 bola pozdĺž Márieho cesty postavená druhá kaplnka osady, pomenovaná po patrónovi roľníkov Sv. Jurajovi.

Kategória : Sarród

Kostol Kráľovnej sveta (Fertőújlak)

Kategória : Sarród

Bývalý Mekszikópuszta bol jedným z poľnohospodárskych majetkov panstva Esterházy. Jeho škola pozostávala z triedy, v ktorej predpoludním študovali žiaci nižšieho a popoludním žiaci vyššieho stupňa vzdelávania. V triede bol aj oltár, ktorý bol všedný deň zakrytý zástenou, na túto zavesili tabuľu. Po znárodnení v roku 1948 musel byť oltár zo školy odstránený. Veriaci vymaľovali prázdnu starú stodolu, vyrobili lavičky a tam postavili aj oltár. Bývalú poľnohospodársku budovu - sýpku o výmere 200 m2 po prestavbe v roku 1950 vysvätili ako Kostol na počesť Kráľovnej sveta. Socha nad oltárom zobrazuje Máriu ako kráľovnú, ktorá drží dieťa Ježiša v náručí (s korunovanou hlavou a žezlom panovníka v ruke). Boží kostol dostal vo vnútornej časti drevené obklady prácou obyvateľov sakrálneho osídlenia patriaceho k Sarród - od roku 1976 premenovaný na Fertőújlak- a svoju súčasnú podobu získal po renovácii v roku 2009.