Répceszemere

Kategória : Répceszemere

Kostol povýšenia sv. Kríža

Kategória : Répceszemere

Kostol začali stavať v roku 1808, práce boli pozastavené v dôsledku napoleonských vojen a dokončené až v roku 1828. Autorom obrazu Povýšenie sv. Kríža umiestneného na hlavnom oltári je šopronský maliar Ignác Maurer. Krstiteľnica zhotovená v rokokovom slohu je podoprená stĺpom, ktorý zobrazuje černoška. Barokový organ v roku 1845 prestaval majster Alajos Dallos z obce Tüskevár. Na bočnom oltári sa nachádza maľba z roku 1883 zobrazujúca Nepoškvrnené počatie, jej autorom je Ján Krausz zo Šopronu. Nástenné maľby na klenbe svätyne v r. 1980 zreštauroval Zoltán Závory z obce Szilsárkány. Zástava miestnych tkáčov z r. 1838 je uchovaná v regionálnom múzeu v Kapuvári: jedna strana zobrazuje sv. Katarínu, na druhej vidíme sv. Kríž a symbol tkáčov (tri člnky). Avšak pôvodná a dobre známa žrď zástavy zdobená desiatkami medených štítkov s nápisom a korunou, ktoré pribili na tyč majstri a tovariši „poctivého répceszemerského tkáčskeho cechu“ je do dnešného dňa vystavená v kostole.