Ravazd

Kategória : Ravazd

Studňa kráľa Bélu

Kategória : Ravazd

V tejto oblasti ustupujúce starodávne Panónske more vytvorilo morské oko nad vrstvou hornín, ktoré uzatvárajú hĺbku vody, z ktorého po celej dedine vychádzajú mnohé pramene. Najznámejšou z nich je studňa kráľa Belu, ktorá je tiež sakrálnym symbolom a aj erbom osadenstva Ravazd.Miestni obyvatelia, obyvatelia dedín a aj cestujúci si môžu vychutnať chladiacu vodu starodávneho prameňa, ktorá nám pripomína históriu tisícročnej maďarskej dediny. Prameň sa nachádza na južnom konci obce a pramení z barokového domu studňa z 18. storočia, nachádzajúcim sa pod tieňom tienistých stromov oblasti vedľa hlavnej cesty čísla 82.Podľa stredovekých kroník armáda Ddobyvateľa Arpáda, potom aj a počas tatárskej invázie utekajúci kráľ IV. Bela tiež odpočívali u tohto prameňa, na jeho pamiatku bolo pomenované „Fontána kráľa Bela“. V súčasnosti sa táto pramenitá voda používa aj ako minerálna voda, fľašková na mieste, s názvom „Vis Vitalis“.

Kategória : Ravazd

Kostol svätého Martina

Kategória : Ravazd

Trojloďový kostol už stál aj v roku 1802. Hlavný obraz oltára maľovaný Josephom Schmidtom v roku 1799 zobrazuje svätého Martina, ako zdieľa svoj plášť so žobrákom. Kráľ svätý Štefan a princ Imre kľačia na oboch stranách steny svätyne. Vrcholom oltárnej štruktúry je archa s dvoma anjelskými sochami a tabernákulom pod baldachýnom. Na dveriach vidieť reliéf Abraháma, ktorý sa chystá obetovať svojho syna. Steny postranných lodí sú zdobené dvoma bývalými oltárnymi obrazmi: vľavo Nepoškvrnená Panna (dielo Fredericka Kriehubera z roka 1856) a vpravo svätý Villebald (dielo Josepha Schöffta z roku 1841). Pod ním je replika sochy z Csíksomlyó. Zo soch zbúranej kazateľnice boli na stenu chrámu umiestnení štyria evanjelisti.Obraz stropu hlavnej lode je zvláštnym umeleckým dielom. Obraz zobrazuje nanebovstúpenie Panny Márie do neba zdvihnutím spiacej Panny do neba armádou anjelov, zatiaľ čo pozorný pozorovateľ dokáže rozoznať Ježišovu tvár, kto láskavo pozoruje udalosti za ležiacim telom matky. Stacionárne obrazy križovej cesty namaľoval Károly Borbély v roku 2004.