Rajka

Kategória : Rajka

Kostol. svätého Martina

Kategória : Rajka

Počas rímskej éry sa po Dunaji tiahla prevnosťami chránená hraničná línia Limes, brániaca ríšu. Začiatkom 14. storočia bola jedna z jej strážnych veží (Rajka) premenená na kaplnku. Drevená zavalitá veža a klenuté okná, ktoré dodnes stoja, sú krásnymi príkladmi románskeho a gotického štýlu. Po tureckých časoch bola do tejto vežovej kaplnky pridaná baroková loď kostola. V jednom z výklenkov na čelnej fasáde je socha sv. Martina. Bohaté nemecké šľachtické rodiny boli kedysi pochované v krypte pod chrámom, ale aj vo vonkajšej stene sú dva staré náhrobné kamene. Stredovekú sochu „Krista s boliacim zubom” našli v blízkosti kostola a bola umiestnená v kabínke nad bočným vchodom. V kostolnej záhrade sa nachádza Kalvária z 18. storočia a pamätník svetovej vojny zdobený anjelskou sochou. Kostol je bohatý na sochy a nástenné maľby. Vedľa hlavného oltára je socha svätého Martina a socha svätej Kataríny, ktorá rukou drží draka na železnej reťazi. Jedna dvojjazyčná tabuľka pripomína, že v roku 1939 sa tu zdržiavali poľskí vojaci, ktorí sa v tomto kostole potešili a modlili za svoju vlasť. Ďalšia mramorová tabuľa vymenuje predkov Františka Liszta v Rajke a cituje skladateľovo príslovie: „Existuje jeden doktor: Kristus - a jeden liek: večný život“.

Kategória : Rajka

Evanjelický kostol

Kategória : Rajka

Rajka už mal evanjelický kostol 17. storočí, ktorý bol zničený pri tureckej invázii Viedne. Počas protireformácie evanjelici mali zakázané stavať kostoly, takže aj zhromaždenie Rajky zostalo bez kostola. Po miernom uvoľnení prenasledovania náboženstva mohli určené osady postaviť kostol, ale iba na odľahlých miestach bez veže a vchod nemohol byť smerom na hlavnú ulicu. na prednej ulici. Kostol bol postavený v roku 1784 v barokovom štýle po vydaní dekrétu Jozefom II. - kto podporoval náboženskú toleranciu - o slobodnej náboženskej praxi, o čom svedčí pamätná tabuľa na fasáde s gotickými písmenami. Oltár, kazateľnica a krstná fontána sú dielom z konca 18. storočia v copfovom štýle. V polovici 19. storočia bol kostol vybavený vnútornou galériou, ktorej nosné konštrukcie a zábradlie schodov sa považujú za zriedkavé umelecké diela. Veža, mierne cudzia ku kostolu, bola postavená v roku 1923.