Rábaszentmiklós

Kategória : Rábaszentmiklós

Kostol svätého Mikuláša

Kategória : Rábaszentmiklós

Najznámejšou pamiatkou malej dedinky vedľa rieky Marcal je kostol z Árpádovej éry, ktorý určite stál už aj pred tatárskym vpádom. Malý kruhový kostol, postavený v 11-12. storočí, bol neskôr rozšírený o tri oblúky v tvare podkovy. Dedinu kráľ László IV. dekrétom z roku 1287 udelil Gergelyovi z rodu Osl. V druhej polovici 18. storočia bola k tomu „božiemu domu” postavená veža s pôdorysom ďateliny. Kostol bol kedysi obklopený cintorínom a kamennou stenou. Obec bola okrem tatárskeho a tureckého spustošenia často ohrozená povodňami rieky Marcal a Ráby. Preto vidieť na oltárnom obraze kostola svätý Mikuláš, pomocník tých, ktorí boli ohrození vodou, a on sa stal zároveň aj „menovcom“ dediny.

Kategória : Rábaszentmiklós

Stĺpec s obrázkami

Kategória : Rábaszentmiklós

V žalostnom roku 1594 Turci zničili väčšinu dedín Podunajskej nížiny Kisalföld, zmasakrovali, deportovali obyvateľov a zajali hrad Győr. Na pamiatku opätovného získania mesta Győr, klúčového významu z pohľadu ochrany Viedne v roku 1598 a radosti po víťazstve kresťanskej armády boli skoro v celej Európe vybudované tzv. Győrske kríže. Jedným z nich je obrazový stĺp v Rábaszentmiklós. Začiatkom roka 1990 bola zrekonštruovaná táto „trojposchodová” veža v tvare štvorca, so strechou, ozdobená krížom. Vtedy do horných výklenkov stĺpa boli umiestnené nové diela - maľby umelca Zoltána Závoryho: obrázky zobrazujúce Svätú trojicu, Blahoslavennú Pannu a svätých archanjelov Michala a Rafaela.