Rábaszentandrás

Kategória : Rábaszentandrás

Evanjelický kostol

Kategória : Rábaszentandrás

Podľa protokolu o návštevách Rímskokatolíckej cirkvi z roku 1697 István Török nechal zbúrať dva oltáre a sakristiu evanjelického kostola svätého Ondreja. Usiloval sa o to, aby tento, skorej katolícký kostol pozmenil na to, aby bol vhodný pre puritanickejšiu luteránsku vieru. Dnešný kostol bol postavený po udelení dekrétu o tolerancii Jozefom II., s jednoloďovou, neskoro barokovou, novogotickou fasádou a vežou. Bol vysvätený 12. júna 1785. K lodi a obojstrannej galérii vedú neogotické brány. Jeho oltárny obraz z roku 1871 zobrazuje Krista na Olivovej hore. Krstná fontána je stvorením 18. storočia. Pneumatický „tasniladový“ orgán vyrobil v roku 1906 József Angster a jeho syn. Zvon a kovaný plot boli vyrobené v dielni Fredericka Seltenfohera v Soprone.

Kategória : Rábaszentandrás

Kostol svätého Ondreja

Kategória : Rábaszentandrás

Bývalý kostol sa prvýkrát spomína v listine z roku 1438: „Na maďarskej puste svätého Ondreja sa nachádza kamenný kostol s kamennou vežou“. Veža bola postavená v roku 1750 v barokovom štýle na úctu svätého Ondreja, spodná časť veže a loď kostola majú český sklenený klenutý strop. Nad rovným jednoduchým stolom oltára je vyrezávaný reliéf svätého Ondreja so sochami svätého Antona napravo a svätého Jozefa naľavo. Na dverách tabernákuluma hlavného oltára je reliéf z roka okolo 1800 s názvom „Abrahámova obeť“. Drevený vyrezávaný reliéf kazateľnice zobrazuje svätého Jána Krstiteľa. Stropné maľby pápežovho umelca Jenőa Bíróa zobrazujú eucharistiu v svätyni a Svätú rodinu na lodi. V záhrade cintorína stojí kríž z roku 1909.