Pér

Kategória : Pér

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kategória : Pér

Stredoveký kostol spolu s celou dedinou spustošili Turci. Nový kostol v barokovom slohu dal postaviť rábsky biskup Adolf Groll v r. 1735. Pri hlavnom oltári stoja sochy sv. Adalberta a sv. Jána Nepomuckého. Vežu dal postaviť biskup František Zichy v r. 1762, kým biskup János Zalka v r. 1875 dal rozšíriť budovu. Biskup Zalka daroval kostolu aj dve sochy anjelov, ktoré stoja pri Božom stánku, tiež sochu veľkonočného baránka a bočný oltár narodenia Pána, ktorý pôvodne stál v meste Šopron. Obraz na hlavnom oltári pochádza z pol. 19. stor. a zobrazuje Nanebovzatie Panny Márie. Kostol dal obnoviť biskup István Breyer v r. 1935. Vtedy vznikli aj stropné fresky, ktoré sú dielom Józsefa Pandura: Nanebovzatie Panny Márie, Sv. Štefan ponúka svoju korunu Panne Márii, Klaňanie uhorských svätých pred Pannou Máriou. Kostol dostal aj vitráže z dielne umelca Józsefa Palku. Zároveň bol obnovený organ, ktorý pôvodne zaobstarali vo Viedni v r. 1875. Zábradlie empória zdobia erby biskupov Grolla, Zalku a Breyera.

Kategória : Pér

Reformovaný kostol

Kategória : Pér

Kostol bol postavený v roku 1828, kým a veža v roku 1881. Nad vchodom je pamätná tabuľa s nápisom: „Tento svätý dom bol zrekonštruovaný v roku 1888.“ Počet sedadiel na prízemí a vo vyvýšenom priestore - chóre kostola je rovnako 100 - 100. Mramorovú dosku stola pána Boha držia kované železné nohy. Krstiaci bazén bol vyhotovený z červeného mramora V roku 1982 kostol zasiahol blesk a veža vyhorela. Lavičky boli vymenené, schody kazateľnice a galérie boli tiež obnovené. Sakrálne nádoby cirkvi vtedy boli vrátené z Taty. Cirkevné zhromaždenie dediny o málo viac ako 300 obyvateľmi v roku 2000 malý kostolný zvon darovali sporadickému cirkevnému zhromaždeniu do susednej Töltéstavy. Dva zvony s hmotnosťou 247 a 99 kg boli liate Frederickom Seltenhoferom v Soprone. Nápis na väčšom zvone: „Veríne Ti od začiatku. Zvon nechal vyliať dievčenský cirkevný spolok v roku Pána 1935." Nápis na menšom zvone: „Poď, sklonme sa, klaňme sa, kľačíme pred Pánom, našim stvoriteľom. Zvon nechal vyliať cirkevné zhromaždenie Pér v roku 1926."

Kategória : Pér

Kalvária (kaplnka, kríže, stanice)

Kategória : Pér

Až do začiatku 19. storočia bol na kopci pri obci iba jeden drevený kríž. 17. októbra 1844 bol položený základ Kalvárie. V tom čase boli na vrchole kopca umiestnené tri drevené krížiky a na severnej strane sedem stupňovitých križových staníc, postavené z tehly, opatrené maľovanými svätými obrázkami. Drevené kríže boli neskôr nahradené kamennými krížmi. Za nimi bola 8. septembra 1867 vysvätená kaplnka Bolestivej Panny Márie. Tavený, liaty zvonok 12 metrov vysoký z Győru bol počas prvej svetovej vojny odňatý. Budova bola v roku 1887 zosilnená ochrannými múrmi a odvtedy už bola niekoľkokrát renovovaná. V roku 1903 Ágnes Walker, umelec so sídlom v Győri, namaľoval na stanice olejomaľby, plechové obrazy. V roku 2010 rímskokatolícka farnosť v Péri nechala renovovať Kalváriu: kaplnku, kríže a stanice.