Öttevény

Kategória : Öttevény

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Kategória : Öttevény

Kostol bol postavený v r. 1789 v barokovom slohu. Pánom obce bol v tých časoch gróf Karol Khun-Héderváry. Pravdepodobne na tomto mieste stál svätostánok už predtým, keďže vo vizitáciách z r. 1698 nájdeme zmienku o kostole. Budova bola niekoľkokrát obnovená, po požiari v r. 1849 ju museli celkovo zrekonštruovať. Tzv. zvon hrdinov bol uliaty a vysvätený v r. 1934, sú na ňom uvedené mená miestnych padlých vojnových hrdinov. Z kostola počas druhej svetovej vojny zrekvirovali dva zvony, jeden z nich nahradili miestni veriaci v r. 1992, nový zvon bol uliaty na počesť Patrónky Uhorska. Nástenná maľba vo svätyni zobrazuje Jána Krstiteľa ako dieťa v spoločnosti postarších rodičov Zachariáša a Alžbety. Bočný oltár zdobia krásne barokové diela: obraz Sv. rodiny, pozlátené drevené sochy evanjelistov Lukáša a Marka. Relikviár s kúskom lebečnej kosti sv. Ladislava kráľa, obraz sv. Anny a socha Bolestnej Panny Márie sú ďalšími cennými klenotmi kostola.