Osli

Kategória : Osli

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kategória : Osli

Ostrihomský arcibiskup Ján Kanizsay v r. 1390 dal postaviť v obci kaplnku zasvätenú Panne Márii. Stavba bola niekoľkokrát zničená a následne znovu postavená. Milostivá socha z lipového dreva (1606) sa do obce dostala z Eisenstadtu ako dar Pavla Esterházyho v r. 1690. Plastika vysoká 95 cm zobrazuje Máriu s malým Ježiškom na pravej ruke, v ľavici drží kráľovské žezlo ako symbol panovania, hlavy oboch postáv zdobia pozlátené koruny zo striebra. Na skulptúre nájdeme latinský text dokumentujúci darovanie. Kaplnku v Osli, ktorá sa stala pútnickým miestom v regióne Rábaköz, prestavali na kostol v r. 1747 až 1766. Jeho veža bola zvýšená v r. 1847. V polkruhových nikách priečelia vidíme sochy sv. Štefana a sv. Ladislava, diela pôvodne stáli v rábskej katedrále a kostolu ich daroval biskup János Simor v r. 1863. Najkrajšou ozdobou interiéru je rokokový hlavný oltár v strede s milostivou sochou Usmievajúcej sa Madony. Strop vo svätyni zdobí maľba zobrazujúca Nanebovzatie Panny Márie. Ďalšie nástenné maľby z r. 1856 sú dielom šopronského majstra Károlya Hoheneggera, kým novšie obrazy z roku 1938 namaľoval rábsky umelec József Pandur. Na pamiatku vypočutých modlitieb a zázračných uzdravení tu nájdeme množstvo votívnych predmetov. Stenu pri vchode od r. 2009 zdobí mozaika Božieho milosrdenstva.Pri kostole sa nachádza kalvária, ktorá bola vybudovaná na pôde niekdajšieho cintorína v r. 1858. Stojí tu aj socha Bolestnej Panny Márie zo začiatku 18. stor.

Kategória : Osli

Socha uzdravenia chorých a pamätník revolúcie v r. 1956

Kategória : Osli

Jedna z najstarších verejných sakrálnych pamiatok obce v 18. stor. pôvodne stála východne od súčasného cintorína, potom ju premiestnili na cestu vediacu do Wesenu. Socha Panny Márie s malým Ježiškom v náručí stojí na vysokom stĺpe. Traduje sa, že vďaka nej sa zázračne uzdravilo mnoho ľudí. Ošarpaný latinský nápis („Salus Infirmorum, Ora pro nobis!”) nahradila mramorová tabuľa s maďarským textom (v preklade: „Uzdravenie chorých, modli sa za nás!”)Neďaleko od sochy, pri križovatke ulíc Hanyi a Acsalagi nájdeme najmladší pomník obce. Nie náhodou práve na toto miesto umiestnili drevenú plastiku: v r. 1956 po tejto ceste utiekli stovky ľudí smerom k rakúskym hraniciam. Na ich pamiatku vzniklo v r. 2006 dielo GyuluCsiszára. Socha zachytáva muža a ženu s dieťaťom: matka v náručí s malým deckom díva späť, na domov, otec už sleduje dlhú a ťažkú cestu, ktorá ich čaká, kým dorazia k hranici.