Nagybajcs

Kategória : Nagybajcs

Kostol sv. Juraja

Kategória : Nagybajcs

Kostol bol postavený v r. 1870, jeho vzhľad sa výrazne zmenil počas prestavby z r. 1981, keď pôvodné malé otvory nahradili mohutné e Aj pôvodný oltárny obraz zobrazujúci sv. Juraja nahradila vitráž. Nástenné a stropné fresky boli zakryté vápnom, pretože sa nenašli finančné prostriedky na ich zreštaurovanie. Pýchou kostola je socha Piety zo 17. stor. Meter vysoká, hrubo vyrezávaná drevená skulptúra je zaujímavá predovšetkým stvárnením Bolestnej Panny Márie, ktorá nesie črty kostnatej sedliačky so širokým nosom, kým jej odev pripomína rúcho mníšky. Socha bola prezentovaná aj vo Vatikáne na výstave sakrálneho umenia Uhorska pri príležitosti milenárnych osláv. Socha sv. Juraja na Kostolnom námestí bola odhalená v r. 1998, jej autorom je Jenő Kovács. Dielo dalo postaviť miestny rodák a emeritný vojenský ordinár Gáspár Ladocsi. V r. 2003 posvätil aj malé miesto na modlitby, ktoré dala postaviť pani Simonová pri križovatke dvoch ciest na konci svojej záhrady z vďaky za prekonanie pohrôm a ťažkostí, ktoré postihli jej rodinu.