Máriakálnok

Kategória : Máriakálnok

Kaplnka navštívenia Panny Márie

Kategória : Máriakálnok

Ku kaplnke sa viažu mnohé legendy, jedna hovorí o zázračnom uzdravení protitureckých bojovníkov a iných nemocných, ktorí pili vodu z tunajšieho prameňa. Podľa ďalšej legendy istý rybár pri prameni našiel sošku Madony s dieťatkom vyrezávanú z lipy, kým jeden vojak tu objavil obraz Panny Márie. Tie predmety boli okolo r. 1540 uložené v protestantskom kostole, neskôr ich uchovávali v malom domčeku, až kým pre nich nenašli vhodné miesto v kaplnke, ktorá bola postavená nad zázračným prameňom. V r. 1873 budova vyhorela, obraz a socha však zostali nepoškodené. O rok neskôr znovu postavili kaplnku v neorománskom slohu, do rúk milostivej sochy Márie dali panovnícku berlu, do rúk Ježiška krajinské jablko, obe postavy boli korunované a oblečené. Vodu z prameňa, ktorý sa nachádza pod svätyňou a je zakrytý kamennou doskou, zaviedli do studne, ktorá stojí mimo kaplnky. Okrem milostivej sochy si pozornosť zasluhujú aj vitráže a obraz maliarky Mase Fesztyovej zobrazujúci návštevu Panny Márie u Alžbety.Zázračný prameň a milostivú sochu každoročne vyhľadávajú tisícky pútnikov. Pútnická kaplnka je zapísaná v Registri pamiatok Rábsko-mošonsko-šopronskej župy.

Kategória : Máriakálnok

Kostol Sv. Trojice

Kategória : Máriakálnok

Starší kostol obce, ktorý bol zasvätený Sv. Duchu v pol. 17. stor. používali protestanti. Novší svätostánok bol postavený vyslovene pre katolíkov v r. 1674, vysvätil ho kaločský arcibiskup Juraj Széchényi. Kostol museli zrekonštruovať po tureckých nájazdoch a neskôr po povodni v r. 1829. Hlavný obraz nad barokovým oltárom zobrazuje Svätú Trojicu. Nad ním nájdeme trojdielnu maľbu so sv. Šebastiánom, sv. Rochom a sv. Rozáliou. Za povšimnutie stoja aj ďalšie cenné pamiatky z obdobia baroka ako tabuľové obrazy na zábradlí kazateľnice a malé súsošie zachytávajúce pokrstenie Ježiša na vrchu krstiteľnice. V r. 1991 v kostole odhalili pamätnú tabuľu venovanú obetiam druhej svetovej vojny.