Lipót

Kategória : Lipót

Kostol sv. Klementa

Kategória : Lipót

Kostol dal postaviť gróf Mihály Vitzay v r. 1777. Oltárny obraz zobrazuje sv. Klementa mučeníka, tretieho následníka sv. Petra na pápežskom stolci. Je dielom Franza Antona Maulbertscha alebo jeho žiaka. Maľba zachytáva Klementa, ako ho oblaky vynášajú hore k Ježišovi zobrazenému v podobe baránka. Okolo nich vidíme anjelov, atribúty pápežského stolca a účastníkov procesie. Títo ľudia stoja pri kostole obklopenom vodou, svoje pohľady upierajú na sv. Klementa a prosia ho o  orodovanie. Obec Lipót často ohrozoval rozvodnený Dunaj, obyvatelia verili v ochranu sv. Klementa, keďže jeho život a martýrium boli spojené s vodou. Podľa kresťanskej tradície cisár Traján poslal pápeža Klementa do vyhnanstva na Krym, kde ho odsúdili na otrockú prácu v mramorových lomoch. Aj so spoluväzňami  často trpel smädom. Ako odpoveď na ich spoločnú modlitbu bol Klement schopný otvoriť bohatý prameň na mieste, ktoré mu v zjavení ukázal samotný Ježiš, čo ohromených obyvateľov primalo prijať kresťanstvo. Keď cisára upovedomili o týchto činoch, odsúdil Klementa na smrť utopením: nariadil, aby ho hodili do mora s kameňom priviazaným na krk. Telo sa však nezostalo v hlbinách vody: more ustúpilo, aby veriaci mohli vyniesť jeho telo na pevninu.