Lébény

Kategória : Lébény

Kostol sv. Jakuba

Kategória : Lébény

Benediktíni sa usadili v oblasti Lébény v čase vládnutia Arpádovcov. Prvú zmienku o opátstva nájdeme v listine z r. 1199. Kostol, ktorý stojí na najvyššom bode v obci, bol postavený asi v r. 1212. Jeho patrónom je apoštol sv. Jakub. Sakrálnu stavbu s prevládajúcimi znakmi románskeho slohu tvorí masívna, 30 – 33 m vysoká hlavná loď a dve bočné lode. Vnútorná výška hlavnej lode je 16 m. V západnej fasáde sa otvára románsky ústupkový portál s bohatou listovou výzdobou a dvoma plastikami hlavy, ktoré podľa legendy zachytávajú črty opáta - objednávateľa stavby a majstra - staviteľa. Nad portálom sa nachádza secco maľba zobrazujúca klaňanie sa troch kráľov. Na južnej fasáde nájdeme skromnejší ústupkový portál. Kostol si v zásade zachoval svoj pôvodný vzhľad, valená klenba lodí pochádza pravdepodobne zo 17. stor. Kazateľnica, oltáre a vitráže boli pridané pri obnove v 19. stor. Na hlavnom oltári stojí socha sv. Jakuba pri nohe s miniatúrnym modelom kostola. Nadmorská výška prvého stupňa schodov pred hlavným portálom lébényského kostola je totožná s výškou veže rábskej radnice.

Kategória : Lébény

Návštevnícke centrum sv. Jakuba

Kategória : Lébény

Návštevnícke centrum bolo vybudované na základoch určitej časti budovy stredovekého benediktínskeho opátstva. Rehoľa sv. Benedikta opustila Lébény v r. 1529. V r. 1638 opátstvo získali jezuiti, ktorí v priestoroch stredovekého opátstva zriadili špitál pre chorých a starých. Zvyšnú časť budovy v r. 1838 prestavali na faru.Nová fara bola postavená podľa plánov Pétera Maráza v r. 2002 - 2003 na mieste hospodárskeho dvora stredovekého kláštora. Ústrednou myšlienkou konceptu bolo, aby nová budova sledovala románske predlohy. Pred výstavbou sa tu uskutočnil archeologický výskum, v rámci ktorého boli odhalené hodnotné stredoveké pamiatky. Nálezy sú vystavené v múzeu v meste Mosonmagyaróvár. Budovu zdobia diela umeleckého kováča Jánosa Reichera z Kolárova (Dobrý pastier, Madona s dieťaťom).Návštevnícke centrum očakáva pútnikov aj turistov, ktorí tu okrem iného môžu nájsť aj relikviu prvého mučeníka-apoštola sv. Jakuba.

Kategória : Lébény

Evanjelický kostol

Kategória : Lébény

Kostol bol postavený v r. 1795, a to v zmysle vtedajších nariadení - teda vchod do protestantských kostolov musel byť orientovaný do uzavretého dvora. Barokový mobiliár odkúpili z kapucínskeho kostola v meste Mosonmagyaróvár, ktorý bol zrušený v r. 1782. Vtedy postavili aj oltár spojený s kazateľnicou a chór, ktorý bol pôvodne kratší ako v súčasnosti.Stará veža s valcovitou helmicovou strechou bola zbúraná a nahradená novou vežou s barokovou helmicovou strechou. Bol obnovený aj interiér kostola s novou krstiteľnicou a novým lustrom, oltár zdobí nový kríž a bol obnovený aj organ kostola. Nad vchodom umiestnili mramorovú tabuľu s citátom z Knihy žalmov, na ktorej sa uvádza aj dátum rekonštrukcie svätostánku.