Kisfalud

Kategória : Kisfalud

Kostol zvestovania Pána

Kategória : Kisfalud

Súčasný kostol dal postaviť kanonik a farár György Farkas v r. 1777 na mieste staršieho dreveného kostolíka. Vežu s hodinkami a zvonmi postavil kanonik z mesta Szombathely János Dugovits v r. 1789. Barokový oltár a kazateľnica boli vyrobené okolo r. 1780. Oltárny obraz zachytáva výjav s anjelským pozdravom (anjela Gabriela a Pannu Máriu), na kazateľnici sa nachádza socha Dobrého Pastiera a reliéf s kalichom a kotvou. Socha Panny Márie v náručí s malým Ježiškom je tiež barokovým dielom. Oltár versus populum bol vyrobený z pieskovca, jeho prednú časť zdobí reliéf, ktorý pripomína zázračné rozmnoženie chleba, ambanu zdobí reliéf s krížom a holubom. Vitráže zachytávajú postavy sv. Štefana a sv. Alžbety. Na miestnom cintoríne je pochovaný Géza Szüllő, jeden z významných politických lídrov Maďarov na Slovensku v medzivojnovom období, ktorý sa po ukončení politických aktivít usadil v dedine Kisfalud a v závete odkázal svoj dom obci. Pred kostolom stojí kamenný kríž z r. 1816, v záhrade kostola nájdeme sochu Panny Márie.

Kategória : Kisfalud

Evanjelický kostol a zvonica

Kategória : Kisfalud

Evanjelickí veriaci postavili svoju zvonicu v r. 1848, umiestnili v nej dva zvony. Fília (dcérocirkev), ku ktorej sa hlási približne 250 osôb, dala pristaviť kostol k starej zvonici v r. 1997. Skromný svätostánok postavený podľa plánov oceneného architekta Bélu Pazára má zvonku bielu omietku, kým interiér dotvárajú tehlové obklady. Vyrezávanú Lutherovu ružu dostal kostol do daru od Istvána Molnára, ktorý žije v susednej obci Mihályi, a v r. 2014 bola dodaná aj krstiteľnica.