Jobaháza

Kategória : Jobaháza

Evanjelická modlitebňa

Kategória : Jobaháza

Existencia miestnej evanjelickej cirkvi je doložená už v r. 1646, vtedy bola fíliou farnosti v obci Bogyoszló. Jobaházski evanjelici, ktorí nestratili svoju vieru ani v časoch prenasledovania, po vydaní Tolerančného patentu a osamostatnení sa farnosti v obci Farád sa pripojili k farádskej cirkvi.Evanjelická cirkevná obec v r. 1842 získala pozemok, kde v r. 1847 začala s výstavbou novej školy a bytu pre učiteľa. V r. 1859 dokúpili aj zvon, ktorý vážil 190 kg, následne v r. 1869 pokračovali v stavebnej činnosti: postavili samostatnú školu, ktorá slúžila aj ako modlitebňa. Spoločenský život formujúci sa na konfesionálnej báze, bol veľmi pestrý, v r. 1896 bol založený ženský spolok, ktorý tu pôsobil až do začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia. Súčasná modlitebňa so zvonicou v obci Jobaháza bola postavená v r. 1997 za pomoci veriacich.

Kategória : Jobaháza

Kostol Sv. Trojice

Kategória : Jobaháza

Kostol bol postavený na mieste starého svätostánku s drevenou vežou, vznikol pravdepodobne jeho prestavbou a rozšírením. Bol vysvätený v r. 1869. Vrch veže, ktorá vystupuje z romantickej hlavnej fasády, zdobí dvojitý kríž. Osobitnú pozornosť si zasluhuje mimoriadne krásny barokový hlavný oltár, ktorý sa dostal do obce pravdepodobne z niektorého kláštora. Trojposchodová oltárna stavba vznikla okolo r. 1750, medzi jej stĺpmi stoja pozlátené sochy štyroch svätých: vidíme tu apoštolov Petra a Pavla a dve neznáme sväté ženy. Nad olejomaľbou, ktorá zobrazuje Svätú Trojicu, nájdeme dvoch vyrezávaných anjelov, ktorí držia v rukách korunu s glóriou. Vedľa nich stoja sochy sv. Barbory a sv. Agáty. Na okraji oltára stoja drobné sochy sv. Tadeáša a sv. Jozefa. Rokoková kazateľnica pochádza z druhej pol. 18. stor. V záhrade kostola stojí stĺp z r. 1870 so sochou Panny Márie v náručí s Ježišom. Nájdeme tu aj kamenný kríž, ktorý bol postavený na pamiatku „svätého roka eucharistie" v r. 1938. (Treba pripomenúť, že zberateľská činnosť Bélu Bartóka sa začala práve v obci Jobaháza v júni 1906. Svetoznámy hudobník, skladateľ a hudobný vedec tu zapísal 41 ľudových piesní.)