Himod

Kategória : Himod

Kostol narodenia Panny Márie

Kategória : Himod

Kostol s vežou situovanou v osi priečelia postavili na prelome 18. a 19. stor. Jeho loď bola neskôr predĺžená, podľa svedectva nápisu nad portálom túto prestavbu realizovali v r. 1878. Priečelie kostola zdobí kamenný erb vtedajšieho rábskeho biskupa Jánosa Zalku, stuha erbu nesie jeho motto: „Fortiter, suaviter” („Rozhodne, mierne”). Kazateľnicu a bočný oltár postavili okolo r. 1780, hlavný oltár okolo r. 1900. Bočný oltár zdobí obraz sv. Floriána, na hlavnom oltári nájdeme maľbu novorodenej Panny Márie s rodičmi, vitráže vo svätyni zachytávajú postavu sv. Imricha a sv. Františky. Tri stropné maľby v lodi sú dielom Zoltána Závoryho. Organ vyrobili v továrni Rieger v r. 1911. Najstarší zo zvonov kostola bol uliaty vo Viedni v r. 1535, je dielom majstra Ladislava Raczka. Nesie nemecký nápis: „Vzdaj hold Pánu Bohu a môže prísť hodina jeho súdu”. Na stĺpoch pred kostolom nájdeme sochu Patrónky Uhorska z r. 1895 a Svätú Trojicu z r. 1890.