Hidegség

Kategória : Hidegség

Kostol sv. Ondreja

Kategória : Hidegség

Kruhová kaplnka kostola umiestneného na vŕšku nad dedinou bola postavená v 12. storočí. Interiér pôvodne samostatne stojacej rotundy je spojený s apsidou v tvare kopyta. Malú svätyňu zdobia nástenné maľby z obdobia po tatárskom vpáde. Na klenbe nájdeme obraz Ježiša v mandorle, okolo neho symbolické postavy evanjelistov, pod ním apoštolov. Pôvodná rotunda bola rozšírená okolo r. 1660 v súvislosti s prisťahovaním chorvátskeho etnika na miesto maďarských obyvateľov obce, ktorých donútili odísť turecké nájazdy. Svätyňu premiestnili do zachovanej časti pôvodnej rotundy. Jej polokupolu zdobí ďalší rad apoštolov namaľovaný v renesančnom štýle. Veža bola postavená v r. 1748. Celý kostol neskôr prestavali v barokovom slohu. Stavba bola ďalej rozšírená v tridsiatych rokoch 20. storočia, v sedemdesiytychrokoch bola rotunda oddelená od trojloďovej kostolnej stavby. Navrchu starodávnej kamennej krstiteľnice nájdeme miniatúrnu barokovú skulptúru sv. Jána Krstiteľa a Ježiša. Steny novšej časti kostola zdobia dve barokové sochy z dreva: jedna zobrazuje sv. Augustína, druhá pápeža sv. Gregora. Podobizne patróna kostola, sv. Ondreja nájdeme na oltárnom obraze, na mozaikách a stojí tu aj jeho socha. Obrazy na zábradlí chóru zachytávajú zastavenia krížovej cesty. Gobelín na vnútornej strane dvier tabernákula vyšívali sestry Matky Terezy z Kalkaty.