Halászi

Kategória : Halászi

Kostol sv. Martina

Kategória : Halászi

Obyvatelia obce v čase vládnutia Arpádovcov slúžili ako rybári mošonskému kráľovskému dvoru. Halászi v r. 1550 získala mestské privilégiá. Neskorobarokový kostol zasvätený sv. Martinovi dala postaviť arcikňažná Mária Kristína v r. 1777. Na hlavnom oltári kostola, ktorý je svojou základnou plochou najväčším svätostánkom v rámci Malého Žitného ostrova, vidíme maľbu od Maulbertschových žiakov: kompozícia zachytáva početné zázraky sv. Martina na jednom obraze. Bokom stoja sochy sv. Floriána a sv. Leopolda. Vitráže vo svätyni zobrazujú sv. Štefana a sv. Imricha. Rokoková vyrezávaná kazateľnica má umelecko-historickú hodnotu. V blízkosti mosta vedúceho cez mošonské rameno Dunaja nájdeme Kaplnku sv. Jána Nepomuckého z r. 1895. Maličká dedinka Arak je súčasťou obce Halászi od r. 1934, jej obyvatelia v r. 1937 vlastnou prácou postavili kostol zasvätený sv. Terézii z Lisieux.