Győrzámoly

Kategória : Győrzámoly

Kostol sv. Ladislava kráľa

Kategória : Győrzámoly

Kostol bol zrekonštruovaný po zemetrasení, ktoré postihlo okolie v r. 1779. Bočný oltár zobrazuje martýrium a apoteózu sv. Jána Nepomuckého, pod ním nájdeme kópiu mariánskej milostivej sochy z Celldömölku. Kazateľnicu zdobia dva vyrezávané maľované obrazy, ktoré zachytávajú sv. Pavla apoštola a víťazstvo sv. Michala archanjela nad satanom. Centrálnou postavou maľby nad hlavným oltárom je sv. Ladislav kráľ v brnení, ako venuje svoj meč Panne Márii, patrónke Uhorska. Vitráže piatich okien vytvoril výtvarný umelec Vajk Farkas v r. 2008. Dva z nich zobrazia dcéry rodu Arpádovcov: byzantskú cisárovnú sv. Irenu, dcéru sv. Ladislava v ruke s mapou Uhorska, a sv. Alžbetu, dcéru Ondreja II. so zásterou plnou ruží. Tri ďalšie vitráže pripomínajú veriacim osobnosť Sáry Salkaháziovej, Vilmosa Apora a Jánosa Brennera - blahoslavených v nedávnej minulosti. Pred kostolom stojí drevená brána, ktorá bola darom od sedmohradskej partnerskej obce Székelyszentkirály a postavená „s Božou pomocou" v r. 2000. Socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1722 stojí pri cyklotrase do mesta Ráb (Győr).

Kategória : Győrzámoly

Kaplnka sv. Márie

Kategória : Győrzámoly

Kaplnku s masívnym cimburím a deliacou rímsou dal postaviť Ferenc Eszterházy v r. 1700 na okraji nižšie položeného hája zarasteného trávou a stromami. Kedysi ju využívali pri pohrebných obradoch, v súčasnosti je zatvorená.