Győrújfalu

Kategória : Győrújfalu

Evanjelický kostol

Kategória : Győrújfalu

V liste z r. 1815 sa môžeme dočítať, že „v obci Újfalu už viac ako tridsať rokov pôsobí evanjelický školmajster“. V posledných rokoch panovania Márie Terézie teda už mali učiteľa - a tým pravdepodobne aj početnú evanjelickú komunitu - v obci. Evanjelici v r. 1865 postavili novú modlitebňu, v r. 1905 aj novú školu. Kostol, ktorý bol postavený v r. 1949 - 1950 navrhol architekt Barna Káldy, stavba bola realizovaná z darov miestnych veriacich, dištriktu a Lajosa Németha. Kostol vysvätil biskup Zoltán Túróczy, jeho zvon pochádza z r. 1866. Oltárny obraz namaľoval Ödön Raksányi. Bronzový kríž a svietnik na oltári pochádzajú z dielne známeho rábskeho zlatníka Bandiho Shima. Novú faru, ktorá vznikla prestavbou starej školy, posvätil dekan Miklós Kiss 25. augusta 2018.

Kategória : Győrújfalu

Kostol Krista kráľa

Kategória : Győrújfalu

Moderný kostol bol postavený v r. 1937 a vysvätil ho ostrihomský arcibiskup Jusztinián Serédi. Fasádu zdobí socha Ježiša. Obraz Krista vo svätyni a golgotu na bočnej freske v hlavnej lodi namaľoval Antal Borsa, ktorý navrhol aj reliéf na dverách tabernákula s anjelským pozdravom a tiež bočný oltár, ktorý zdobí socha Panny Márie. Bočný oltár vysvätil v decembri 1943 ostrihomský pomocný biskup Zoltán Meszlényi, ktorý sa v päťdesiatych rokoch 20. storočia stal obeťou komunistickej moci, zomrel mučeníckou smrťou a bol blahorečený v r. 2009.