Győrság

Kategória : Győrság

Kostol sv. Jozefa robotníka

Kategória : Győrság

Katolícki veriaci obce a okolitých dedín prispeli na výstavbu kostola svojimi darmi a prácou. Vysviacka kostola sa konala 22. augusta 1958. Vchod do svätostánku zdobí socha Panny Márie, návštevníkov v interiéri privíta reliéf s postavou sv. Antona. Oltárny obraz zobrazuje sv. Jozefa pracujúceho v jeho tesárskej dielni a jeho pomocníka, mladučkého Ježiša. Dielo namaľoval Antal Borsa, ktorý je zároveň autorom obrazov štrnástich zastavení krížovej cesty. Vo svätyni nájdeme sochy Panny Márie a Srdca Ježišovho. Zvon odlial v r. 1799 majster Caspar Hendel. Kríž pred kostolom postavili v r. 1904. V záhrade kostola stojí kamenná socha sv. Jozefa, ktorá pochádza od rábskych uršulínok.

Kategória : Győrság

Evanjelický kostol

Kategória : Győrság

Dve protestantské komunity do r. 1964 mali spoločný zvon na ságskom vrchu Kiáltó (dnes tento zvon sa nachádza vo veži kalvínskeho kostola). Zvon evanjelického kostola postaveného v r. 1958 bol kedysi malým zvonom Evanjelického učiteľského ústavu v meste Šopron. Oceľový zvon s dolným priemerom 62 cm pochádza z nemeckého mesta Bochum, bol odliaty v r. 1858.Liturgické nádoby používané pri krstoch a eucharistii sú rovnakého veku ako kostol. Cibórium (teda tanierik na uschovávanie hostie) bol darom od konfirmandov v r. 2002. Interiér kostola bol prestavaný na základe návrhu Gábora Winklera, na mieste zdemolovaného oltára s kazateľnicou postavili ambonu (vyvýšené miesto v chráme s prenosným stojanom, z ktorého s čítajú liturgické biblické texty).

Kategória : Győrság

Kalvínsky kostol

Kategória : Győrság

Turecké vojská obliehajúce Horu sv. Martina (Pannonhalma) v r. 1683 spustošili aj obec Ság a jej kostol. Kalvínski veriaci následne postavili obydlie pre učiteľa, školu a modlitebňu z hliny oblepenej blatom. Súčasný kostol spolu s desaťmetrovou vežou tiež postavila malá reformovaná cirkevná obecúplne sama, bez vonkajšej podpory. Kostol vysvätil biskup Benő Békefi. Vnútorné rozmery budovy sú 7x17 m, kapacita kostola je 130 miest na sedenie. V kostole nájdeme aj pamätnú tabuľu kazateľa Jánosa Szecseiho, ktorého v rokoch prenasledovania protestantov odsúdili na galeje a zomrel martýrskou smrťou. Ďalšia pamätná tabuľa pripomína dátum postavenia kostola: „Bol postavený na úctu Boha v roku 1963 – 1968". Zvon váži 95 kg a bol odliaty vo významnej šopronskej dielni Friedricha Seltenhofera v r. 1872.

Kategória : Győrság

Kostol sv. Anny

Kategória : Győrság

Kostol postavili na základoch zrútenej stredovekej kaplnky z čias Arpádovcov v r. 1748. Bol rozšírený v r. 1910, keď k nemu pristavili aj vežu. Na barokovom hlavnom oltári stoja pozlátené sochy sv. Floriána a sv. Pavla. Na oltárnom obraze vidíme sv. Annu, sv. Joachima a ich dcéru Máriu.Farebnú sochu Panny Márie na bočnom oltári vyrezali miestni veriaci z domáceho lipového dreva, z vďaky za nebeskú ochranu počas vojny.