Győrladamér

Kategória : Győrladamér

Kostol povýšenia sv. Kríža

Kategória : Győrladamér

Niekdajšia panská sýpka bola prestavaná za kostol v r. 1946, sviatosť birmovania tu prvýkrát udelil ostrihomský arcibiskup József Mindszenty. Veža bola pristavaná v r. 1967. Na stene svätyne, okolo kríža s korpusom, vidíme trojdielnu maľbu Zoltána Závoryho z r. 1984. Centrálny výjav okolo kríža zobrazuje Máriu, apoštola Jána a Máriu Magdalénu. Ústrednou postavou ľavého výjavu je sv. Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, ktorá podľa tradície objavila pozostatky Svätého Kríža. Výjav napravo zachytáva pápeža Jána Pavla II. a jeho sprievod. Tabernákulum a oltár versus populum pochádza z dielne drevorezbára Lászlóa Vigyázóa.