Gönyű

Kategória : Gönyű

Kalvínsko-evanjelický kostol

Kategória : Gönyű

Evanjelická cirkevná obec v meste Ráb a Kalvínska cirkevná obec v obci Bőny na žiadosť evanjelickej diaspóry v Gönyű a okolitých kalvínskych fílií postavili spoločný kostol v Gönyű, ktorý vysvätili na Turíce v r. 2005.Samotná budova nesie znaky tradičnej protestantskej sakrálnej architektúry a tiež moderného staviteľstva. Zároveň pripomína útulnú atmosféru kostolov sedmohradských dedín.Interiér kostola je jednopriestorový, mobiliár adekvátne slúži potrebám protestantskej liturgie. Bohato zdobené, vyšívané textílie sú dielom miestnych žien. Kazateľnicu zdobia vyrezávané symboly. Dve cirkevné komunity okrem vlastných podujatí hojne vyhľadávajú aj možnosti ekumenického spolunažívania. „Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus." (1Kor 3,11)Obec Gönyű sa pýši ojedinelou adventnou tradíciou: v oplotení 24 domov sa do Vianoc postupne, každé ráno otvára okno ďalšieho maličkého domčeka. Prvé okno sa nachádza v kalvínsko-evanjelickom kostole, posledné okno otvoria v katolíckom svätostánku. Trasa s 24 domčekmi poskytuje príjemnú sviatočnú prechádzku.

Kategória : Gönyű

Kostol sv. Petra a Pavla

Kategória : Gönyű

Kostol bol postavený podľa plánov Jakoba Fellnera v neskorobarokovom slohu, vysvätili ho v r. 1795. Na oltárnom obraze z r. 1796 vidíme stretnutie sv. Petra a sv. Pavla. Vedľa maľby stoja barokové sochy sv. Štefana a sv. Ladislava kráľa. Cenným prvkom mobiliáru je kazateľnica, na jej ozvučovacej doske nájdeme sochu Dobrého pastiera, kým bočnú stranu zdobí reliéf s postavou Rozsievača. Neoklasicistické priečelie vzniklo počas obnovy v r. 1878 - 1880. Nad portálom umiestnili tabuľu s latinským nápisom, ktorá pripomína rekonštrukciu kostola. Keď v r. 2004 obnovili aj vežu, objavili požehnanie z r. 1879 venované ďalším pokoleniam.Obec sa nachádza pri Dunaji, obživu obyvateľov dlhé stáročia zabezpečila predovšetkým rieka (prístav, vodné mlyny, rybolov, plavba). Mimoriadne cenená lodiarska zástava obce zobrazuje patrónov „vodárov". Na jednom obrázku vidíme Ježiša, ako podáva ruku malovernému Petrovi, ktorý klesá do hlbín. Na druhom obrázku nájdeme biskupa Mikuláša, patróna lodiarov a detí. Živou tradíciou je lodiarska omša na konci zimy, keď veriaci so zástavou obídu oltár a svoje dary položia do koša. Tieto dary boli kedysi určené na pomoc chorým lodiarom, vdovám a sirotám.