Fertőszentmiklós

Kategória : Fertőszentmiklós

Kostol sv. Mikuláša biskupa

Kategória : Fertőszentmiklós

Prvý kostol rybárskej osady pri potoku Ikva bol zasvätený sv. Mikulášovi biskupovi. Na základoch stredovekého svätostánku bola postavená menšia, baroková časť súčasného kostola v r. 1725. Priečelie zdobí kamenná socha Panny Márie. Na vrchu helmicovej strechy, v guli kríža je uložená delová guľa, ktorá pochádza z bitky pri Slankamene (1691). Nad točitými stĺpmi hlavného oltára anjeli nesú postavu Panny Márie do nebies, k Svätej Trojici. Medzi stĺpmi vidíme postavu sv. Mikuláša na kolenách, vedľa neho sú tri chlapci strčení v kadi - ako odkaz na známu legendu. Pri stĺpoch stoja sochy ďalších svätcov (Jána Krstiteľa, Jozefa, Šebastiána, Floriána, Petra a Pavla). Okno vo svätyni zobrazuje sv. Juraja, ktorý zabíja draka.K staršiemu malému kostolu v r. 1935 pristavili veľký kostol tak, že staršía stavba sa stala predsieňou nového kostola. Hrebeň novej budovy zdobí sanktusník. Hlavný oltár bol postavený z pieskovca, ktorý pochádzal z obci Fertőrákos. Sem boli preložené aj dva bočné oltáre starého kostola z 18. stor.Hlavnou postavou oltára zasväteného Nepoškvrnenému počatiu je Panna Mária. Nad ňou vidíme Svätého ducha v podobe holuba, vedľa nej stoja rodičia Joachim a Anna. Dole sú zobrazení svätci zo Starého zákona za mrežami, čakajúci na oslobodenie.Na oltári Svätého kríža Mária Magdaléna utiera nohy ukrižovaného Krista svojimi vlasmi. Pod nimi vidíme trpiacich v plameňoch, ako čakajú na svoju spásu.Nástenné maľby vo svätyni a stropné fresky namaľoval József Samodai v r. 1964 - 1965.Na ozvučovacej doske kazateľnice sa nachádza erb Esterházyovcov a socha sv. Michala, na zábradlí nájdeme sochy Krista a evanjelistov.

Kategória : Fertőszentmiklós

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kategória : Fertőszentmiklós

(Szerdahely) Na konci 15. storočia dal Gergely Bezerédj Vörös uprostred svojho panstva, odkúpeného od rodiny Nádasdyovcov, v lesnatej oblasti - na mieste dnešnej kaplnky - postaviť sochu Panny Márie. Uplynulo sotva polstoročie, keď do sochy počas silnej búrky udrel blesk  a jej pilier sa rozbil na kúsky. Samotná socha sa však pod zrútenými zvyškami zachovala celá a  nepoškodená. Táto nevšedná udalosť upriamila pozornosť veriacich na sochu: obyvatelia okolitých obcí začali dochádzať na toto miesto. Pramene z konca 19. storočia hovoria, ako boli okolité stromy obvešané barlami, čo svedčí o tom, že pri soche sa konali zázračné uzdravenia. Do r. 1903 socha stála pod holým nebom. V tomto roku tu bola postavená pekná kaplnka z darov veriacich. V roku 1974 sochu premiestnili, z piliera ju presunuli do kaplnky. Les za kaplnkou bol tiež upravený: vytvorili tu pre pútnikov háj pripomínajúci amfiteáter. Priestranstvo obklopuje krížová cesta z r. 1980.