Fertőd

Kategória : Fertőd

Kaplnka sv. Antona

Kategória : Fertőd

Kaplnka slúžila predovšetkým pre potreby kniežacej rodiny, avšak kým obec Eszterháza nemala vlastnú faru, na svätých omšiach sa zúčastňovali aj obyvatelia dediny. Kaplnka je súčasťou zámockého komplexu, je prístupná z čestného dvora, z apartmánu kniežaťa a tiež z vojvodského krídla. Má oválny pôdorys, priestor obkladaný mramorom je spojený s chórmi tak na prízemí, ako aj na poschodí. Na stropnej freske je zachytený výjav, ako sv. Štefan ponúka kráľovskú korunu Panne Márii a tým zveruje svoju krajinu pod jej ochranu (autorom diela je Joseph Ignatz Mildorfer). Štukové rámy vytvoril Johann Michael Reiff. Pôvodný oltárny obraz, na ktorom bol sv. Anton Paduánsky, bol zničený okolo r. 1945. Na súčasnom obraze vidíme nebeské poslania Ježiša (autorom diela bol Félix Leicher). Z prízemia kaplnky vedú dvere do sakristie a organovej komnaty, na poschodí nájdeme kniežacie oratórium a priestor pre spevácky zbor. Kaplnka je otvorená pre verejnosť v návštevných hodinách zámockého areálu.

Kategória : Fertőd

Kostol sv. Ondreja apoštola (Süttör)

Kategória : Fertőd

Základy prvého kostola dedinky Süttör z 12. storočia našli na Jakubovom ostrove, na kraji obce v r. 1906. Táto lokalita bola pravdepodobne opustená pre záplavy. Na mieste dnešného svätostánku postavili barokový kostol v r. 1732. Budova bola zbúraná v r. 1889, no nový kostol postavili ešte v tom istom roku podľa návrhu viedenského architekta L. Zatzka a podľa predlohy severonemeckých gotických kostolov. Po centrálnej osi z priečelia vystupuje vysoká veža so sanktusníkmi v rohoch. Polia nad troma portálmi zdobia mozaiky (Mária, Ježiš a Jozef). Pri Jozefovom portáli nájdeme mramorovú tabuľu na pamiatku významného rodáka dediny, kňaza a básnika Mihálya Mentesa (1891 - 1960), ktorý bol okrem iného autorom textu piesne „Bože, kľačíme pred Tebou za našu vlasť". Neogotické zariadenie kostola pochádza z r. 1889. Na hlavnom oltári stoja sochy sv. Ondreja a svätcov-kráľov z rodu Arpádovcov. Bočné oltáre boli zasvätené Srdcu Ježišovmu a Panne Márii. Organ vyrobili v továrni Rieger v Budapešti. Na nástenných a stropných freskách sú zachytení významné osobnosti cirkvi, medzi nimi pápež Ján Pavol II., József Mindszenty a Vilmos Apor (svedkovia viery z 20. stor.).

Kategória : Fertőd

Kostol povýšenia sv. Kríža

Kategória : Fertőd

(Eszterháza) Obec Eszterháza bola dlhé stáročia usadlosťou bez samostatnej fary, veriaci chodili na omšu do kaplnky kaštieľa rodu Esterházyovcov. Kostol povýšenia sv. Kríža bol vysvätený 2. júna 1985. Autorom projektu modernej sakrálnej stavby bola trojica architektov István Szabó, Ferenc Bán a László Bihary. Priestranný, svetlý interiér navrhol Kristóf Asbóth. Na hlavnom oltári nájdeme Golgotu z Eszterháza, dielo výtvarníčky Erzsébet Udvardiovej. Akademická maliarka je aj autorkou obrazov zastavení krížovej cesty, namaľovaných na dreve. Jeden z bočných oltárov zachytáva výjav narodenia Pána a klaňanie sa troch kráľov, druhý zmŕtvychvstanie Pána a klaňanie sv. Tomáša. Organ kostola postavil Péter Takács v r. 2008. V parku pred kostolom stojí socha Svätej rodiny z r. 1740.