Dunaszentpál

Kategória : Dunaszentpál

Kostol sv. Petra a Pavla

Kategória : Dunaszentpál

Starý dedinský kostol dala postaviť rodina Héderváryovcov, neskôr, po tureckom plienení ho dal obnoviť ostrihomský arcibiskup Juraj Széchényi. Pri požiari z 1. septembra 1845 zhorelo 41 domov a plamene zničili aj túto sakrálnu stavbu. Súčasný kostol bol postavený v r. 1847 - 1849 podľa plánov Jána Lengerera. V r. 1876 vybrežená rieka porušila statiku určitých častí stavby, ktoré bolo treba zbúrať a znovu postaviť. Kostol prednedávnom prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, dostal novú vnútornú dlažbu, okolo budovy bola položená zámková dlažba. Kostol bol postavený v klasicistickom slohu. Baroková kazateľnica pochádza z kostola susednej obce Dunaszeg. Maľby v lodi sú kópiami z 19. storočia, obraz vo svätyni namaľoval Zsolt Malasits. Kostolné lavice pochádzajú z dielne Károlya Schreinera, ktorý zreštauroval aj krstiteľnicu z r. 1783. Najstarší zvon kostola bol uliaty v r. 1740. Organ postavený v r. 1906 pochádza zo závodu Rieger. 

Kategória : Dunaszentpál

Biely obraz

Kategória : Dunaszentpál

Biely obraz je malá sakrálna stavba v blízkosti brány do cintorína. Murovanú bielu vežičku so štvorcovým pôdorysom a s červenou škridlovou strechou zdobí malý dvojkríž,  v stavbe z každej strany je vytvorená nika s maľovaným reliéfom. Tieto diela pochádzajú z r. 1859 a zobrazujú Pannu Máriu, ukrižovaného Ježiša Krista a dvoch ďalších svätých, ktorí boli mimoriadne dôležití pre miestnych obyvateľov. Tradičné hospodárstvo obce Dunaszentpál sa zameriavalo predovšetkým na chov zvierat, preto na votívny stĺp dali postavu patróna pastierov sv. Vendelína a tiež postavu sv. Floriána, ktorý mal ľudí a obydlia s trstinovou strechou chrániť pred požiarom.