Dénesfa

Kategória : Dénesfa

Kaplnka sv. Margaréty Antiochijskej

Kategória : Dénesfa

Dénes slúžil vo vojskách Bela IV. a v bojoch proti českému Otakarovi bol ťažko zranený pri ochrane kráľa. Vďačný Belo ho preto v r. 1265 obdaroval majetkom, ktorý činil päť poddanských statkov, a daná lokalita bola pomenovaná podľa nového pána: dedina Dénesa. Okolo r. 1610 dal Mózes Cziráky na mieste starého rodinného sídla postaviť nový kaštieľ. Ten bol v r. 1825 - 1830 prestavaný podľa  návrhu Jozefa Hilda a počas tejto prestavby získal dnešnú klasicistickú podobu - s balkónom podopreným toskánskymi pilastrami a tympanónom. Kaštieľ stojí uprostred 24-hektárového parku so storočnými stromami. Kaplnka vystavaná v rohu budovy je zároveň kostolom dedinky, ktorá sa rozprestiera popri rieke Répce. Pozornosť si zasluhuje bohato pozlátený, zelený barokový mobiliár kaplnky (chór, organová skriňa a oltár), ako aj oltárny obraz zobrazujúci Apoteózu sv. Margaréty Antiochijskej.