Cirák

Kategória : Cirák

Kostol sv. Michala

Kategória : Cirák

Najstaršiu písomnú zmienku o prvom kostole v obci nájdeme v listine z r. 1366. Turecké vpády a nájazdy labancov postupne spustošili stavbu, ktorá podľa kanonickej vizitácie z r. 1713 bola už celkom ošarpaná a schátraná. Súčasný kostol bol postavený v rokoch 1801 až 1810, výstavbu v dôsledku napoleonských vojen niekoľkokrát prerušili. Autormi plánov boli majstri Johann Georg Anreith a Johann Ziegler z mesta Szombathely. Kostol je jednoloďová, jednoduchá baroková budova severo-južnej orientácie s vežou situovanou na centrálnu os štítového priečelia. Strecha kostolnej veže pochádza z r. 1870. V nikách priečelia stoja kamenné sochy sv. Jozefa a sv. Michala, ich autorom je Ignác Ráday z mesta Celldömölk. Novobarokový hlavný oltár postavili v r. 1912.

Kategória : Cirák

Kráľovská kaplnka

Kategória : Cirák

Pamätnú kaplnku dal postaviť gróf József Cziráky v roku 1931, na mieste, kde dňa 20. októbra 1921 pristálo lietadlo posledného uhorského kráľa. Biblický citát nad vchodom do kruhovej stavby uzatvorenej kupolou je odkazom aj na nevydarený kráľovský puč: In propria venit et sui eum non receperunt (Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali). Pred alejou vedúcou ku kaplnke sa nachádza informačná tabuľa s fotografiami a detailnými informáciami o blahorečení Karola IV. v Ríme v roku 2004.