Bogyoszló

Kategória : Bogyoszló

Kostol sv. Kozmu a sv. Damiána

Kategória : Bogyoszló

Kostol bol postavený v roku 1836 v klasicistickom slohu. Interiér zdobia nástenné maľby Gábora Döbrenteyho z r. 1941-1942: na klenbe lode nájdeme galériu uhorských svätých, kým na klenbe svätyne narodenie Ježiša, klaňanie pastierov a troch kráľov. Hlavný oltár zdobia tabernákulum a dve sochy anjelov, nad nimi sa nachádza olejomaľba zobrazujúca mučeníkov sv. Kozmu a sv. Damiána. V nike oltára Panny Márie stojí socha Lurdskej Panny Márie. Kazateľnica bola vytvorená okolo r. 1800, socha Madony pochádza z Benátok z r. 1760 (obe pamiatky sú staršie ako samotný kostol). V 20. storočí interiér bol obohatený o nové diela: nájdeme tu obraz sv. Rity od maliarky Masy Fesztyovej, ďalej oltár versus populum a stojan na evanjeliár z dielne miestneho rezbára Jenő Pintéra. Veža ukrýva ďalšiu unikátnu pamiatku: jeden z najstarších zvonov na území Maďarska odliaty v r. 1513 (zvon Sanctus). Na námestí pred kostolom stojí súbor sôch z r. 1808: socha plačúcej Panny Márie spolu s postavami sv. Vendelína a sv. Floriána.