Bodonhely

Kategória : Bodonhely

Evanjelický kostol

Kategória : Bodonhely

Evanjelický kostol je najmladšou sakrálnou stavbou v obci. Jeho vežu postavili v roku 1873 a podľa niekdajšieho zvonára je nazývaná Gáborovou vežou. Časť stavby určená na bohoslužby a pre cirkevnú obec bola dokončená v r. 1957, kostol ako celok bol vysvätený v nasledujúcom roku.

Kategória : Bodonhely

Kostol navštívenia Panny Márie

Kategória : Bodonhely

Kostol navštívenia Panny Márie je najvýznamnejšou rímskokatolíckou pamiatkou v obci. Neskorobaroková stavba má robustnú vežu, ktorá pravdepodobne slúžila ako strážna veža v čase tureckých nájazdov. Podľa tradície ju kedysi s Horou sv. Martina (Pannonhalma) spájala podzemná chodba. Tretie podlažie a zakončenie veže sú výrazne členené, nájdeme tu klenuté kamenné okná, toskánske pilastre a korunnú rímsu s polkruhovým stredom. V interiéri kostola pred svätyňou sa nachádza víťazný oblúk s chronostichonom. V jeho latinskom verši nájdeme rok výstavby kostola, teda 1789. Na hlavnom oltári svätyne stoja sochy sv. Kataríny a sv. Barbory. Oltárny obraz v klasicistickom slohu zobrazuje stretnutie Panny Márie so sv. Alžbetou. Reliéf na barokovej kazateľnici pripomína biblické podobenstvo o rozsievačovi. Na barokovom vedľajšom oltári nájdeme dva obrazy: svätú rodinu a sv. Petra mučeníka.

Kategória : Bodonhely

Votívny stĺp

Kategória : Bodonhely

V r. 1598 sa podarilo oslobodiť rábsky hrad, ktorý štyri roky okupovali turecké vojská. Na pamiatku a oslavu tejto udalosti na mnohých miestach západného Uhorska postavili votívne stĺpy, tzv. rábske kríže. V obci Bodonhely na námestí pri kostole tiež stojí takýto kamenný obraz. Vo vežovitej stavbe so základňou 116 x 116 cm sú vo dvoch radoch vytvorené niky s oblúkovým zakončením. Jednu niku v hornom rade zdobí obraz Svätej Trojice, vo zvyšných troch nájdeme výjavy zo života Panny Márie. Telo stĺpa je ukončené stanovou strechou podoprenou vystupujúcimi rímsami. Na vrchu strechy stojí baroková socha blahoslavenej Panny Márie, zdobí ju svätožiara z 12 hviezd a nohou šliape po hlave hada.