Agyagosszergény

Kategória : Agyagosszergény

súsošie Kalvária

Kategória : Agyagosszergény

Najvzácnejšou sakrálnou pamiatkou dediny je pamiatkovo chránené súsošie Kalvária z 18. storočia obklopené zastaveniami krížovej cesty znázornenými v podobe kameňom orámovaných stĺpov s reliéfmi. Samotné súsošie Kalvária stojí na umelo vytvorenom vŕšku z prírodného kameňa, ktorý symbolizuje Golgotu. Nájdeme tu sochy Krista a dvoch lotrov na kríži, sochu Panny Márie a sv. Jána evanjelistu.

Kategória : Agyagosszergény

Kostol sv. Ladislava

Kategória : Agyagosszergény

Kostol bol postavený v roku 1777, v roku 1883 prestavaný v duchu historizujúceho romantizmu a vysvätený rábskym biskupom Jánom Zalkom. Na hlavnom oltári vidíme obraz sv. Ladislava, ako otvára prameň pre svojich smädných vojakov. Jeden z bočných oltárov zobrazuje sv. Margitu Alacoque, mystičku, ktorej sa zjavilo Božské Srdce. Hlavnou postavou druhého bočného oltára je socha Márie, vedľa nej stojí socha sv. Alžbety a sv. Jána evanjelistu. Kostol presvetľuje 12 vitrážových okien z dielne Ágostona Vermesa a Józsefa Palku. Na nich vidíme uhorských svätých (Štefana, Imricha, Alžbetu, Margitu) a ďalších významných svätých katolíckej cirkvi (Máriu, Jozefa, Annu, Martina, Katarínu Alexandrijskú, Rozáliu, Františka z Assisi, sv. Antona Paduánskeho). Obrazy 14 zastavení krížovej cesty boli vyhotovené v keramike Zsolnay v r. 1974.