Trstín

Kategória : Trstín

Kostol Panny Márie

Kategória : Trstín

Nad obcou Trstín leží historicky vzácny areál a pútnické miesto Hájiček s Kostolom Panny Márie, drevenou zvonicou, studničkou a krížovou cestou. Podľa tradície bola táto lokalita známa už v 13. storočí. Ide údajne o najstaršie patrocínium Sedembolestnej Panny Márie, ako to uvádza arcidiecézny schematizmus. V Baťániovskej kanonickej vizitácii z roku 1782 sa píše, že tento kostolík bol postavený v roku 1245, čo potvrdzuje i nápis v kostolíku: MCCXLV. Dôkazom toho je i neskororománsky základ tehlovej stavby jednoloďového kostola s apsidou, ako aj románsky polkruhový portál na južnej strane. V závere 17. storočia (datovanie 1696 na chóre) prešiel kostolík v Hájičku stavebnými úpravami. Koncom 18. storočia bola do sklenenej skrine na oltári kostola v Hájičku umiestnená v hodvábnych šatách odetá soška Bolestnej Panny Márie, známa tiež ako milostivá Pieta. Svoj rozkvet zažil Hájiček najmä po roku 1764, keď bola do novopostaveného kostola v Šaštíne prenesená socha Sedembolestnej. Odvtedy tisíce pútnikov z celého Rakúska-Uhorska putovali na sviatok Narodenia Panny Márie do Šaštína a Trstín (Nádaš) sa stal jednou z významných zastávok na pútnickej ceste. V pamätnej knihe nádašského farára Antona Foriša sú zaznamenané zaujímavé poznámky o zázračných uzdraveniach spojených s týmto miestom. V roku 1793 sa medzi ľuďmi rozniesol chýr, že pred sochou Bolestnej Matky v Hájičku sa stali zázračné uzdravenia chorých.Dňa 23. apríla 1794 na príkaz vikára bola socha Bolestnej Panny Márie prenesená do Trnavy. Pôvodná socha milostivej Piety bola v júni 1923 posvätená a vrátená na pôvodné miesto do kostola v Hájičku.V októbri 1923 bola slávnostne otvorená kamenná krížová cesta. Pútnické miesto dopĺňa studnička na neďalekej lúke. Zdroj: Arcibiskupský úrad, Trnavská arcidiecéza Literatúra: ČIČO, M. (ed.) Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava : Pamiatkový ústav, 2002.(ZDROJ: PIATROVÁ, A. et al. Pútnické miesta Slovenska. Sprievodca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Inštitút kresťanskej kultúry, 2010). Kontaktné informácie: Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, Trstín 183, 919 05 Trstín Telefón: 033/5589 281; e-mail: farnost.trstin@abu.sk web: www.trstin.sk/fara